CO TO JEST RADIESTEZJA? CZĘŚĆ 2

Istnieje również pogląd, że słowo „radiestezja” można zamienić na kampestezja, pochodzące od słów: campus – pole, i stesia – spostrzeganie. Jest to zatem zdolność człowieka do postrzegania wszelkich pól energetycznych świata, wspólnie działających na niego i przez niego. Radiestezja jest wiedzą i sztuką, przy czym zajmujący się nią człowiek powinien mieć pew:ne minimum predyspozycji radiestezyjnych, które się rozwija wytrwałą pracą.

Jeżeli w radiestezji można otrzymać wspaniałe wyniki, nie należy tego tłumaczyć nadnaturalnością lub cudem. Trzeba stwierdzić zaistniałe fakty i starać się odkryć ich tajemnicze przyczyny, które mogą zostać nie wyjaśnione przez… wieki.

Od zamierzchłych czasów radiestezję stosowały starożytne ludy. Chińczycy i Japończycy, gdy zamierzali wznosić swe piękne budowle, najpierw badali, czy są tam podziemne cieki wodne. W grobowcach faraonów znajdowano wahadła. Mojżesz, który prowadził swój lud do Ziemi Obiecanej, dotknięciem laski wskazał źródło wody w piaskach pustyni. Należy to potraktować jak działanie radiestezyjne. Laską-różdżką wskazał miejsce, gdzie należało kopać, by uzyskać wodę.

Znane są również opowiadania i legendy nawiązujące do radiestezji. Bachus z pomocą różdżki miał spowodować wypłynięcie rzeki wina, a Herkules w ten sposób odkryć pod stopami podziemne cieki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>