Ćwiczenia z różdżką

W ogrodzie lub na dziedzińcu znajduje się znany nam przewód wodny. Trzymając w rękach różdżkę powoli zbliżam się do miejsca, gdzie leży, a po jego przekroczeniu wystąpi jeden z czterech możliwych przypadków. 1 – różdżka zareaguje, zanim znajdę się nad rurą – to oznacza zjawisko autosugestii 2 – różdżka reaguje po przekroczeniu położenia rurociągu o 25-50 cm, a nawet o 1 m, co dowodzi zdolności radiestezyjnych 3 – różdżka reaguje, gdy znajduje się nad rurociągiem – należy powtórzyć to ćwiczenie, by ustalić, czy zawsze reaguje identycznie 4 – różdżka nie reaguje, nie zrażać się, lecz ćwiczenie powtarzać.

Podobne kontrolne doświadczenie można wykonać w kuchni – odkręcam kran, by do zlewu spływała woda. Jej ruch wywoła wibracje, które poruszą różdżką ustawioną prostopadle do kranu.

Kolejny przykład. Na dowolnym terenie kładę kawałek metalu lub minerału tak, by słoneczny promień padał na niego prostopadle. Następnie w promień słońca wprowadzam koniec różdżki i wówczas zaczyna ona drgać. Podobne ćwiczenie można przeprowadzić stosując promień stuwatowej żarówki elektrycznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>