Częstotliwość fal kształtu

Wszędzie „pod ziemią” znajdują się ciała, które mogą swym polem magnetycznym zburzyć równowagę żywych komórek. Mimo to jednak możemy istnieć, a to z następującego powodu: silnie działające szkodliwe emanacje korzystają z fali nośnej – ziemskiej zieleni negatywnej, a ponieważ fala ziemska jest kompensowana przez falę kosmiczną, dlatego jej fala nośna pozostaje w ziemi i nie może szkodzić.

Częstotliwość fal kształtu różni się swą długością rzędu angst- rernów od fal widzialnych widma słonecznego. Otóż te mikrodrgania niesione falą nośną naturalną lub sztuczną mogą obiegać kulę ziemską w ułamku sekundy.

W antycznych czasach fale kształtu wykorzystywano w różny sposób, między innymi do konserwacji ciał drogą mumifikacji, zabezpieczenia grobów, skarbców, orientacji w terenie. Również hieroglify przez swe formy zdawały się być także inspirowane falami kształtu w sensie fonetycznym, obrazowym, pospolitym i abstrakcyjnym oraz w sensie religijnego wtajemniczenia.

Pisząc o wahadle Kamak wspomniałem, że egipscy faraonowie znali i praktykowali radiestezję. W starożytnym sarkofagu znaleziono nie tylko wahadło, lecz również pierścień z piaskowca, który był wówczas używany do ochrony przed szkodliwym wpływem, jaki wywierało przenoszenie na plecach wielkich ciężarów obciążających kręgosłup. Kompozycja geometryczna tego pierścienia była bardzo skuteczna w kompensacji szkodliwych drgań.

Wszyscy, którzy posługują się ekierką, mają w ręku nadajnik fal o drganiach rzędu promieniowania gamma. Otóż kreśląc dwie linie prostopadle otrzymuje się kąt dający drgania zieleni negatywnej. Jest to kształt wywołujący promieniowanie rozchodzące się po linii horyzontalnej do kąta 90”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>