Odróżnienie perły prawdziwej od fałszywej

By stwierdzić identyczność, kładziemy na stole dwa kawałki skały, bryły ziemi itp. Następnie kierujemy palec lewej ręki jako antenę w ich stronę, a w prawej trzymamy wahadło zawieszone nad próbkami. Jeśli wahadło krąży nad obydwoma w tym samym kierunku. to dowodzi, że są identyczne. Podobnie bada się dwie monety lub inne przedmioty.

Dwa ciała są między sobą współrzędne, jeżeli położone na osi magnesu w kształcie podkowy dają krążenie w prawo wahadła zawieszonego nad nimi. Na osi magnesu, w odległości 30 cm od jego końców, kładę grudkę wilgotnej gliny, następnie grudkę nawozu sztucznego (calciocianamid). Nad każdym z tych ciał zawieszam kolejno wahadło, które w obydwu przypadkach krążyć będzie w prawo. To oznacza, że obydwa ciała są współrzędne. Stąd wniosek, że ten rodzaj nawozu sztucznego jest właściwy dla gleb gliniastych. Jeśli zastosujemy inny, nieodpowiedni nawóz sztuczny, wówczas wahadło będzie krążyć w lewo.

Omawiana metoda pozwoli odróżnić perłę prawdziwą od sztucznej, diament fałszywy od prawdziwego. Można również ustalić, jakie kolory są właściwe do obicia pokoju, dla naszych ubrań oraz jakie pożywienie i lekarstwa najlepiej będą służyć naszemu organizmowi.

Wahadło zawieszone przed oczami człowieka krąży silniej lub słabiej, zależnie od intensywności patrzenia i widzenia oka. U niewidomych nie reaguje, a przy nadwzroczności krąży, lecz stale zmienia kierunek, dążąc za biegiem osi optycznych oczu – pionowej i poziomej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>