Ozyrys i Iizis

Wykonany z drewna drzewa liściastego, dzięki swemu kształtowi i baterii z czterech ouniw zakończonych stożkiem ma bardzo duży stopień wzmacniania promieniowania. Wahadło w sposób ciągły emituje kolor zieleni ujemnej Z-. będący nośnikiem fal dla różnych kolorów (rys. 10).

Ozyrys znalazł duże zastosowanie w pracach badawczych. Za jego pomocą można przekazywać na odległość jony leków, ziół. mikro- i makroelementów, witamin itp. Wahadło oddaje duże usługi przy leczeniu chorób nowotworowych oraz schorzeń na tle bakteryjnym i wirusowym. Podczas posługiwania się tym wahadłem i w czasie jego przechowywania, ze względu na ciągłe promieniowanie Z-, należy przestrzegać wymogów bezpieczeństwa. W czasie pracy wahadła koniec zawieszenia powinno się przedłużyć i przewiesić przez rękę tak, by swobodnie zwisało. W czasie przechowywania wahadła jego ostry koniec musi być skierowany w dół lub w górę względnie powinien leżeć na podstawce z ostrzem skierowanym na ścianę szczytową budynku.

Wykonuje się go z hebanu, drewna żelaznego lub mosiądzu. Kształtem symbolizuje Krzyż Życia, wzmocniony baterią z czterech ogniw. Charakteryzuje się wysoką czułością radiestezyjną. Ma rozmaite zastosowania – w leczeniu, w sprawdzaniu różnych produktów, w poszukiwaniu na planach (rys. 11). Jest odbiornikiem i nadajnikiem

– 0 specjalnych właściwościach. Wykorzystuje się go również w sytuacjach, w których nie można lub nie trzeba kontrolować liczby i jakości wysyłanych kolorów, co stanowi jego dużą zaletę. Wahadło to może być uruchamiane poleceniem mentalnym, a w czasie pracy potrafi dawkować

– 1 zmieniać, zależnie od potrzeby, emanowane zakresy fal. Zatem może powstać sytuacja, że wahadło, przekazując cale pasmo widma widzialnego, w pewnej chwili zmniejszy je do jednego lub kilku kolorów, zatrzymując inne, by później wrócić do poprzedniego stanu, emanując całą wiązkę. Operacja ta następuje poza naszą świadomością, co chroni przed przedawkowaniem promieniowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>