Promień słoneczny

Dla przykładu można podać niektóre serie i kierunki promieniowania na zachód od osi N-S: dla ropy stałej – mazutu 45″, seria 22 ropy naftowej, seria 21 wina 60″, seria zależna od jego mocy.

Promień słoneczny (PS), zwany też promieniem świetlnym, łączy Słońce lub inne źródło światła z danym ciałem. Działa przez chmury jeszcze po zachodzie słońca oraz przed świtem. W związku z PS radiesteta ks. Mermet oświadczył: .Jakikolwiek promień świetlny, na przykład z lampy, jest zupełnie wystarczający do wykonania dalekosiężnego wykrywania na planie i często w terenie. Tak więc wieczorem dia celów badawczych lub nawet dla zabawy jest łatwo odnaleźć jakieś ciało promieniujące, np. monetę, która została ukryta w pokoju, gdzie jest operator.”

Promień słoneczny padając pod danym kątem na gładką powierzchnię ciała jest od niej odbity pod takim samym kątem, z tym że odbity jest bardzo krótki.

Promień główny (PG). niekiedy nazywany promieniem mózgowym, dąży od danego przedmiotu do głowy radiestety, jego oczu i mózgu. Radiesteci wykorzystują PG wówczas, gdy pracują orientacją mentalną. W tym przypadku, mimo że są otoczeni masą różnych promieniowali, skupiają się jedynie na wybranej przez siebie emanacji. Może ona pochodzić od nafty, metanu, wody, żelaza, węgla itd. Stąd można wnosić, jak wielka jest moc promieniowania głównego, za którego pomocą operator nawiązuje kontakt z danym ciałem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>