RÓŻDŻKA

Różdżka lub widełki mogą być z drewna, metalu lub kości wieloryba. Są wykonane w kształcie litery V. Najlepszym materiałem jest kość wieloryba, a z drewna – bambus, leszczyna, wiąz. Drewno oleiste i żywiczne nie nadaje się. Na rys. 1 pokazano różdżkę z podanymi wymiarami: BC = 5 cm, AB i BD = 30 cm. Różdżka wykonana np. z kości wieloryba ma ramiona długości 25 cm związane na końcu czarnym włóknem roślinnym (tasiemką). Kość wieloryba ma jeden koniec o biegunie dodatnim, drugi o biegunie ujemnym i należy je tak łączyć, aby łączyć z Pręty bambusowe powinny mieć średnicę 5 mm.

Różdżki metalowe nadają się do poszukiwań specjalnych, np. do wykrywania cieków wodnych, natomiast wykonane z kości wieloryba i bambusa są uniwersalne.

Warto przypomnieć, że różdż- karstwo to rodzaj radiestezji służący do wykrywania, za pomocą różdżki, źródeł wody, złóż kopalin mineralnych, przedmiotów oraz różnych instalacji.

Bardzo prostej budowy jest pręt z drewna. Wykonany z gałązki leszczyny, wierzby, wiązu, morwy ma długość 80 cm i średnice: cieńszą 5 mm, a grubszą 9,5 mm. Trzymany za koniec cieńszy równoległe do ziemi nad ciekiem wodnym dąży do zajęcia położenia prostopadłego.

Różdżka Platona z Rachette, pokazana na rys. 2, stanowi połączenie różdżki z krzyżem. Składa się z dwóćh okrągłych prętów o średnicy 5 mm i długości 35-40 cm, wykonanych z kości wieloryba. Dwa końce prętów na długości 4 – 5 cm wiąże się czarnym włóknem, z pozostawieniem wolnych 2 cm wsuniętych w kulę hebanową lub bukszpanową o średnicy 27 mm. Na podstawie wiązania umieszcza się namagnesowaną płytkę metalową w kształcie krzyża o kwadratowym boku długości 5 mm i rozpiętości ramion 10 cm. Oznaczenia N i S krzyża, zależnie od sposobu trzymania, znajdą się po prawej stronie radiestety.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>