Widmo słoneczne

W przyrodzie spotyka się data wysyłające różne długości promieniowania jednocześnie. Taki jest np. ałun. ale energia jego emanacji nie jest porównywalna z wyżej opisanym promieniowaniem egipskiego piasku. Pojawiło się zagadnienie szkód, jakie wyrządza rad, stosowany w leczeniu raka. Radiesteta Enel twierdził, że szkody wyrządzone przez rad w czasie leczniczego naświetlania są wynikiem emisji całej wiązki promieniowań, jednocześnie obejmującej promienie alfa, beta, gamma, a nie jeden tylko rodzaj. Powoduje to zaburzenie w komórkach. Jeśli jedna emanacja wiązki działa leczniczo, to inne są szkodliwe i mogą niszczyć pozytywne działanie.

W leczeniu radiestezyjnym bardzo istotny jest dobór odpowiedniego koloru do określonej kuracji. W widmie słonecznym każdy kolor ma kilka odcieni. W środku pasma danego koloru jest on czysty, lecz boki stanowią przejście do koloru sąsiedniego. Na przykład w czerwieni występują odcienie nazwane: czerwień krwista, czerwień ceglasta, wiśniowa itp. Wszystkie one należą do czerwieni i odpowiadają temu kolorowi na wahadle uniwersalnym. Nad czystą czerwienią WU będzie krążyć intensywnie, nad innymi jej odcieniami znacznie wolniej, czasami ledwo dostrzegalnie. Aby uzyskać właściwy skutek przy leczeniu z pomocą tkaniny kolorowej, trzeba używać tego odcienia, który u badanej osoby powoduje najsilniejsze krążenie WU.

Wielu radiestetów daje pierwszeństwo leczeniu pośredniemu promieniowaniem radiestezyjnym przed leczeniem bezpośrednim. Uważają, że bardzo często konieczne jest leczenie nie całego organizmu, lecz jednego w nim miejsca. Może być to fragment jelita, gruczoł wewnętrznego wydzielania, centra nerwów itp., których nie można dosięgnąć przez zabieg na skórze. Zanim promień dotrze do wybranej części ciała, podziała na warstwy leżące pod skórą oraz na inne organy, narażając je na zakłócenie normalnej pracy. Stąd wniosek, że zastosowanie bezpośredniego promieniowania na ciało pacjenta w widu przypadkach nie przyniesie zadowalających rezultatów, natomiast może źle wpływać na działanie organów sąsiednich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>