ANALIZA OPINII RADIESTETY MERMETA – CIĄG DALSZY

Pytania dotyczące omawianej metody. Jak radiesteta poznał wszystkie szczegóły zbrodni: 1. Miejsce zabójstwa i miejsce wrzucenia do potoku? 2. Sposób dokonania morderstwa? 3. Dlaczego ks. Mermet powiedział, że ciało było niesione przez mężczyznę? 4. W jaki sposób ustalił wzrost ofiary i zabójcy? 5. W jaki sposób ustalił, że zabity nie miał przy sobie złota lub srebra?

.wd 1. W pewnym punkcie mapy radiesteta odczul wahadłem brak zaginionego młodzieńca, natomiast znalazł go w łożysku potoku. W drodze odbytej przez niego była przerwa, ponieważ ciało było transportowane.

Ad 2. i 3. Radiesteta odpowiedział w myśli lub przez pismo. Jest to metoda bardzo prosta i powszechnie praktykowana. Napisał na kartkach papieru pytania: Czy młodzieniec X został zabity? Czy młodzieniec X został zabity bronią palną? Czy został przebity? Czy został uderzony z przodu? Czy został uderzony w plecy? Czy ofiarę wrzucono do potoku, gdy była martwa? Czy ofiara była wieziona do potoku pojazdem? Czy była niesiona na barkach przez zabójcę? Czy kradzież była przyczyną przestępstwa?

Nad wymienionymi pytaniami radiesteta zawieszał po kolei wahadło trzymane w prawym ręku. w tym czasie lewą ręką dotykał fotografii poszukiwanego. Na stawiane pytania wahadło krążeniem odpowiadało tak lub nie.

Ad 4. Radiesteta poszukuje wzrostu w ten sposób, że pisze na kartkach pewne liczby określające wysokość w centymetrach. Zapewne ks. Mermet napisał, w dość dużym rozstrzeleniu, liczby 120-130- 140- 150-160-170- 180- 190

– 200, wśród których znalazła się wysokość zabójcy wyrażona w centymetrach. Przy liczbie 170 wahadło zareagowało dodatnio, gdy przy pozostałych odpowiedziało negatywnie. Podobnie szukał wzrostu ofiary. Wahadło zareagowało pozytywnie między 150 a 160. Aby uzyskać większą dokładność, na innej kartce napisał: 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 -159.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>