Zagadnienie „świadka”

By pozbyć się impregnacji, należy, bezpośrednio po badaniu, dmuchnąć na wahadło lub koniec różdżki, zanurzyć ręce w wodzie, wziąć w ręce kamień, młotek, kawałek żelaza, dotknąć dłonią ziemi.

Wróćmy do zagadnienia „świadka”. Na przykład szukamy kredy, której kawałek jako „świadka” trzymamy w ręku razem z wahadłem i posuwamy się po danym terenie. Wahadło cały czas będzie oscylować aż do chwili, gdy znajdziemy się nad poszukiwanym złożem kredy. Wówczas zacznie krążyć, lecz w lewo, ponieważ kreda ma znak ujemny. Zatem krąży zgodnie ze znakiem ciała poszukiwanego: w lewo przy znaku w prawo przy znaku +.

Z kolei przeprowadzimy ćwiczenia z magnesem w kształcie podkowy, płaską bateryjką elektryczną, kompasem i rysunkiem Yn Yang.

Magnes kładziemy końcami w prawo (rys. 13). Wahadło niemagnetyczne, zbliżone do jednego końca magnesu na odległość 1 cm, zacznie oscylować w kierunku podłużnym a-b w stosunku do jego ramion. Wahadło, zbliżone do jego drugiego końca, zmieni oscylację na poprzeczną c-d. Pierwszy koniec magnesu odpowiada N, drugi S. Wahadło umieszczone wewnątrz magnesu krąży w lewo.

W płaskiej bateryjce elektrycznej końcówka plusowa jest krótsza, minusowa dłuższa. Nad „+” bateryjki wahadło oscyluje podłużnie, czyli a-b, podobnie jak przy N magnesu. Nad oscyluje poprzecznie, a więc między dwoma biegunami krąży w lewo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>