Monthly Archives Luty 2015

PIRAMIDA

Biblia wspomina kilka razy o piramidzie – „ołtarzu Pana pośrodku kraju Egiptu […]. Będą to znaki i świadectwa o Panu Zastępów w kraju egipskim” (Izajasz 19.19-20). Jasne jest. że ów ..ołtarz Pana” to Wielka Piramida w Gizie. Czy kamień mający wieńczyć szczyt piramidy celowo nie został umieszczony przez konstruktorów na miejscu? Może odpowiedzią na to pytanie będzie zdanie z. Pisma Świętego – „Właśnie ów kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła” (Mateusz 21. 42).

Read More

PROMIENIOWANIE SZKODLIWE

W radiestezji rozróżnia się trzy rodzaje promieniowania odpowiadające temu samemu obiektowi: 1 – promieniowanie kształtu, 2 – promieniowanie materii, 3 – promieniowanie barwy.

Read More

Radiesteta Hector Mollin

W wylęgami kurcząt radiestezja bywa wykorzystywana do określenia hodowlanej przydatności jaj. Wahadło zawieszone nad badanymi jajami krąży przy embrionie kury, oscyluje natomiast w przypadku embrionu koguta. Badanie tą metodą utrudnia remaneneja fałszująca diagnozę. Aby się od niej uchronić, trzeba sprawdzane jaja kłaść za każdym razem na czystym papierze, a wahadło „oczyścić” po każdym jajku.

Read More

Fiolet jest barwą uspokajającą

Kolorem również ujemnym jest indygo z promieniowaniem pośrednim między błękitem i fioletem, trudno widzialny w widmie słonecznym. Jego promieniowanie jest zalecane w niektórych scho- rżeniach chronicznych. Utrzymuje równowagę między promieniowaniem ciała fizycznego a jego stroną duchową, stymulując aktywność psychiczną. Przy tym kolorze skłonności fizjologiczne dotyczą układu oddechowego, obiegu tętniczego, natlenienia organizmu, pracy rąk, gardła. Zagrożenia patologiczne to choroby płuc, pneumonie. Metalem koloru indygo jest cyna.

Read More

CO TO JEST RADIESTEZJA? CZĘŚĆ 2

Istnieje również pogląd, że słowo „radiestezja” można zamienić na kampestezja, pochodzące od słów: campus – pole, i stesia – spostrzeganie. Jest to zatem zdolność człowieka do postrzegania wszelkich pól energetycznych świata, wspólnie działających na niego i przez niego. Radiestezja jest wiedzą i sztuką, przy czym zajmujący się nią człowiek powinien mieć pew:ne minimum predyspozycji radiestezyjnych, które się rozwija wytrwałą pracą.

Read More

Radiasteta

Gdy radiesteta stoi nad miejscem zawierającym minerał, np. złoto, wtedy promieniowanie tego złota powoduje powstawanie rezonansowych drgań cząsteczek złota obecnego w jego organizmie i powstanie swoistego «prądu» łączącego radiestetę z poszukiwanym minerałem – poruszając radiestezyjne wahadło. To samo zjawisko dotyczy również ołowiu, żelaza, wody, ropy naftowej itd. A więc promieniowanie każdej materii zawartej w ziemi wpływa na człowieka. powodując specyficzne ruchy wahadła.”

Read More

Wahadło uniwersalne

Eliminuje konieczność wykorzystywania próbek kolorów, odbiera fale widma słonecznego i może służyć jako nadajnik drgań wyselekcjonowanych.

Read More

Widmo słoneczne

W przyrodzie spotyka się data wysyłające różne długości promieniowania jednocześnie. Taki jest np. ałun. ale energia jego emanacji nie jest porównywalna z wyżej opisanym promieniowaniem egipskiego piasku. Pojawiło się zagadnienie szkód, jakie wyrządza rad, stosowany w leczeniu raka. Radiesteta Enel twierdził, że szkody wyrządzone przez rad w czasie leczniczego naświetlania są wynikiem emisji całej wiązki promieniowań, jednocześnie obejmującej promienie alfa, beta, gamma, a nie jeden tylko rodzaj. Powoduje to zaburzenie w komórkach. Jeśli jedna emanacja wiązki działa leczniczo, to inne są szkodliwe i mogą niszczyć pozytywne działanie.

Read More

Ćwiczenia z różdżką

W ogrodzie lub na dziedzińcu znajduje się znany nam przewód wodny. Trzymając w rękach różdżkę powoli zbliżam się do miejsca, gdzie leży, a po jego przekroczeniu wystąpi jeden z czterech możliwych przypadków. 1 – różdżka zareaguje, zanim znajdę się nad rurą – to oznacza zjawisko autosugestii 2 – różdżka reaguje po przekroczeniu położenia rurociągu o 25-50 cm, a nawet o 1 m, co dowodzi zdolności radiestezyjnych 3 – różdżka reaguje, gdy znajduje się nad rurociągiem – należy powtórzyć to ćwiczenie, by ustalić, czy zawsze reaguje identycznie 4 – różdżka nie reaguje, nie zrażać się, lecz ćwiczenie powtarzać.

Read More

Wahadło oznaczone

Jest ono bardzo praktyczne w użyciu, ponieważ na zawieszeniu ma zaznaczone barwnymi koralikami miejsca odpowiadające kolorowi -L danego promieniowania. Licząc od ciężarka wahadła występuje dziesięć następujących kolorów radiestezyjnych: S – szary, czyli Z- C – czarny Cz – czerwony P – pomarańczowy Z – żółty Z – zielony, czyli zieleń dodatnia Z+ N – błękitny (niebieski) I – indygo F – fioletowy B – biały.

Read More

Częstotliwość fal kształtu

Wszędzie „pod ziemią” znajdują się ciała, które mogą swym polem magnetycznym zburzyć równowagę żywych komórek. Mimo to jednak możemy istnieć, a to z następującego powodu: silnie działające szkodliwe emanacje korzystają z fali nośnej – ziemskiej zieleni negatywnej, a ponieważ fala ziemska jest kompensowana przez falę kosmiczną, dlatego jej fala nośna pozostaje w ziemi i nie może szkodzić.

Read More

Badanie nawozu

Nawóz źle dobrany do gleby powoduje obniżenie jej wydajności. Przy jego stosowaniu należy zwrócić uwagę na naturę danej gleby przeznaczonej do nawożenia i rodzaju roślin przewidzianych do uprawy.

Read More

Znalezienie PP danego ciała

Doświadczalnie ustalono, że moneta srebrna o masie 10 g wysyła PP w kierunku wschodnim na odległość 10 cm, a kawałek miedzi o masie 10 g kieruje PP w zasięgu 5 cm pod kątem 45” do osi N-S.

Read More

Główna zaleta radiestezji

Reasumując: PP dotyczy promieniowania wysyłanego przez ciało, pomagając w prowadzonych poszukiwaniach. PS skupia promieniowanie słoneczne lub dowolnego źródła światła na określonym przedmiocie, co umożliwia odczytywanie kąta utworzonego między PS a PP zaś PG łączy obiekt z okiem i mózgiem radiestety.

Read More

Ozyrys i Iizis

Wykonany z drewna drzewa liściastego, dzięki swemu kształtowi i baterii z czterech ouniw zakończonych stożkiem ma bardzo duży stopień wzmacniania promieniowania. Wahadło w sposób ciągły emituje kolor zieleni ujemnej Z-. będący nośnikiem fal dla różnych kolorów (rys. 10).

Read More