PROMIENIOWANIE SZKODLIWE

W radiestezji rozróżnia się trzy rodzaje promieniowania odpowiadające temu samemu obiektowi: 1 – promieniowanie kształtu, 2 – promieniowanie materii, 3 – promieniowanie barwy.

Promieniowanie kształtu wynika z postaci i kształtu zewnętrznego przedmiotu i często jest uzależnione od usytuowania w stosunku do południka ziemskiego N-S, w związku z czym może być zmienne, odpowiednio do położenia.

Promieniowanie materii powstaje z emunacji własnej substancji danego materiału. Jest tylko jej właściwe i zależy od budowy oraz składu chemicznego obiektu. Zatem ma charakterystyczną cechę stałą, jeśli w jego strukturze chemicznej lub fizycznej nie wprowadzono zmian.

Promieniowanie barwy wynika z zabarwienia obiektu widocznego zewnętrznie i odbieranego wzrokowo jako określony kolor. Jest najczęściej stałe i prezentuje kolor, jakim go widzimy.

Bardzo powszechnie występuje promieniowanie szkodliwe, ponieważ ciała znajdujące się na powierzchni ziemi lub w podziemiu mogą wysyłać takie promieniowania, niekorzystne dla naszego organizmu.

Geolog prof. Walther niekorzystne oddziaływanie promieniowania Ziemi na organizmy żywe nazwał geopatią. Od tego słowa pochodzą popularnie określenia: strefa geopatyczna, geopatyczna wrażliwość itp.

Egipcjanie i Chińczycy od tysięcy lat unikali szkodliwych wpływów Ziemi. W starożytnej Europie Rzymianie korzystali w tym zakresie z pomocy różdżkarzy. W erze nowożytnej dopiero od 1880 roku, w wyniku twierdzenia Opata Johana Mermeta, że promieniowanie żył cieków wodnych powoduje choroby u ludzi i zwierząt, podjęto w Europie poważniejsze badania w tej dziedzinie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>