Monthly Archives Sierpień 2017

Kursy niemieckiego w Warszawie

Ludzie w każdym wieku chcą się rozwijać. Jedną z możliwości jest nauka na kursach języków obcych. Nauka niemieckiego na pewno ma sens, cel, jakość. Wiele osób podejmuje kursy wieczorowe lub weekendowe. To kursy wysokiej klasy, które na pewno przydadzą się osobom dążącym do zyskania wiedzy. Czasami dorosły człowiek pamięta sporo, ale nie używa języka. On potrzebuje odświeżenia wiedzy oraz zyskania dodatkowych umiejętności. Wiele osób dąży do rozwoju, a szkoły językowe taką wiedzę oferują. Niejedna osoba uczy się wieczorami i nocami. Wiele osób chce pracować i wykorzystywać znajomość języka niemieckiego. I taka szansa jest jak najbardziej obecna. Wysoka jakość kształcenia jest podstawą. To ważna umiejętność...

Read More

Zagadnienie „świadka”

By pozbyć się impregnacji, należy, bezpośrednio po badaniu, dmuchnąć na wahadło lub koniec różdżki, zanurzyć ręce w wodzie, wziąć w ręce kamień, młotek, kawałek żelaza, dotknąć dłonią ziemi.

Read More

Yn Yang

Yn Yang to symboliczny rysunek z ok. 3000 r. p.n.e., który wykazuje pole magnetyczne podobnie jak kompas (rys. 14). Yn Yang wykreśla się następująco. Rysuje się koło, którego średnicę dzieli się na cztery równe części AB = BO = OC=CD. Z punktów B oraz

Read More

WAHADŁO – DALSZY OPIS

Radiesteta J. Menuet uważał, że: „Zawieszenie i regulację wahadła dla określonych przypadków można przeprowadzić w następujący sposób. Gdy na przykład stoimy nad żyłą srebra, wypuszczamy powoli łańcuszek lub sznurek między palcami aż do uzyskania drgań wahadła, które muszą być wyraźne i regularne. W ten sposób długość wahadła jest wyregulowana dla radiestety i dla samego obiektu.”

Read More

Używanie wahadeł leczniczych z mikroelementami

Kilkunastoletnia praktyka używania wahadeł leczniczych z mikroelementami dowiodła, że ta metoda nie wyklucza tradycyjnych metod leczenia. Wspomaganie wahadłami leczniczymi leczenia szpitalnego i zabiegów w lecznictwie otwartym przyczynia się do poprawienia wyników końcowych. Bywają okoliczności, w których samo wahadło nie jest w stanie wyleczyć, a jedynie może przynieść ulgę. Zatem wprowadzamy działanie pomocnicze, a tym samym poszerzamy zakres udzielanej pomocy.

Read More

Używanie wahadeł leczniczych z mikroelementami część 3

W czasie pracy wahadło lecznicze może wykonywać różne mchy: krążenie prawo- i lewostronne, oscylacje, elipsy, ósemki. Ten sam egzemplarz raz wysyła wiązki jonów dodatnich, a za chwilę ujemnych. Niekiedy po różnych ruchach nagle zatrzymuje się, lecz może to być bezruch pozorny przy kontynuacji jakiejś emisji. W takim przypadku należy wyrazić mentalne polecenie uruchamiające, które spowoduje, że wahadło ponownie zadziała. O ile nie poruszy się, oznacza to, że zakończyło pracę.

Read More

Język angielski w Szczecinie

Język angielski w Szczecinie na pewno jest potrzebny. Podobnie jak w całym kraju. Oferowana jest nauka języka na wszelkich poziomach, od A1 do C2. Studenci kochają ten język za jego melodię, piękno, styl. Język angielski jest podstawą, a uczenie się takiego języka ma sens niewątpliwy. I o tym nigdy nie wolno zapominać, bo dobra znajomość angielskiego na pewno jest podstawą. Wiedza i umiejętności są podstawą, a studenci takiej wiedzy bardzo mocno potrzebują i pragną najbardziej na świecie. Nie ma mowy o zaniechaniu nauki języka, bo to ważna sprawa dla każdego studenta. Dzisiaj angielskiego uczy się różnymi metodami, a studenci chętnie taką wiedzę pochłaniają. Jest to bardzo ważne zadanie. Na pewno dobre kursy angielskiego będą zawsze popularne...

Read More

Używanie wahadeł leczniczych z mikroelementami część 2

Aby istniał pełny synergizm w organizmie, musi istnieć sposób na wprowadzenie określonej ilości składnika we właściwym czasie i miejscu. Zapewnia to wahadło lecznicze z mikroelementami. Wahadła z mikroelementami zawieszam po kolei nad dłonią wolnej ręki i łączę się mentalnie z moją świadomością pytając, czy wibracje tego wahadła są w danej chwili korzystne. Oczywiście jest to pytanie skierowane do mojej świadomości, po zadaniu tego pytania wahadło poruszy się dodatnio, ujemnie lub pozostanie w bezruchu. Krążenie dodatnie wskaże, że w danej chwili badane wahadło może być użyte do prowadzenia leczenia.

Read More

Trzy rodzaje promieniowali związanych z ciałem

Z pomocą wahadła można określić strony świata w sposób następujący: trzymane w ręku wahadło wprawiam w oscylacje i nastawiam się mentalnie: „Chcę znaleźć kierunek N-S”. Po chwili wahadło przyjmuje kierunek przeze mnie poszukiwany. W rękę trzymającą wahadło wkładam kawałek żelaza, np, kilka gwoździ, i obracam się wokół siebie z wyciągniętą drugą ręką – anteną. Skierowanie jej na S spowoduje krążenie wahadła w prawo, przy innych kierunkach natomiast da oscylacje, co jest wynikiem użycia żelaznego „świadka”. Stosując różne ciała można określić główne strony świata. Dla N będą to nikiel, glin. materia! fioletowy dla E – szkło, krzemień, materia! zielony dla S – żelazo, glina, materiał czerwony dla W – ołów, próchnica, materiał szary.

Read More

TECHNIKA POSZUKIWANIA NA PLANIE CZĘŚĆ 2

Teraz nastawiam się mentalnie na promień podstawowy poszukiwanego przedmiotu i przesuwam wahadło wokół „świadka” aż do chwili, gdy w pewnym położeniu otrzymam oscylacje wskazujące PP, który następnie sprawdzam kompasem. Dla uzyskania danych co do głębokości, masy itp. postępuję w ten sam sposób jak przy badaniu poprzednim. Sposób trzeci. Poszukiwanie osób zaginionych irys. 24). Teraz potrzebne są następujące elementy:

Read More

RÓŻDŻKA – KONTYNUACJA

Gdy N krzyża trzymany jest po swej stronie prawej – różdżka działając podąża w dół, przy trzymaniu po stronie lewej – dąży do góry. Dla kobiet te ruchy są odwrotne niż dla mężczyzn.

Read More

Radiestezyjne badanie tętna

Wahadło trzymane w prawej ręce zawieszam nad pulsem mojej lewej ręki odwróconej dłonią do góry. Wahadło zaczyna krążyć. Z pomocą zegarka liczę, ile krążeń wykona wahadło w ciągu minuty i liczba ta będzie odpowiadała tętnu. Jeśli to badanie przeprowadzam u innej osoby, wówczas nad pulsem jej lewej ręki zawieszam wahadło trzymane w prawej ręce, gdy lewą ręką dotykam pulsu jej prawej ręki.

Read More

Przykłady impregnacji

Istnieje wiele przyczyn powstawania błędów podczas badań. Są nimi: chęć szybkiego uzyskania pozytywnych wyników, nieprzystosowanie wahadła do operatora pod względem długości zawieszenia oraz masy i materiału ciężarka, zjawisko autosugestii, zanikanie promieniowania, osłabienie fizyczne i psychiczne radiestety, barwa jego ubrania i bliskość niektórych klejnotów, remanencja, wreszcie obecność osób krytycznie ustosunkowanych.

Read More

Przegląd niektórych wahadeł leczniczych

Wahadło MIM – wzmocnione, zawiera zestaw makro- i mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Są w nim zawarte tak zwane pierwiastki życia: wapń, fosfor, chrom, cyna, cynk, fluor, jod, kobalt, krzem, magnez, miedź, molibden, nikiel, seien, wanad i żelazo, jak również potas i sód oraz aluminium, bar, bizmut, lit, siarka, srebro i tytan. Wahadło stosuje się w profilaktyce, procesie leczenia, rekonwalescencji. W profilaktyce zabezpiecza organizm przed infekcjami oraz chorobami, np. przed arteriosklerozą. Leczniczo stosuje się w bólach głowy, migrenie, zapaleniu stawów, niedowładach, astmie, chorobach reumatycznych, anginie, chorobach układu pokarmowego, dróg moczowych, przy ranach i złamaniach, wzmacnia też ono słuch i likwiduje skrzepy. Cenną zaletą wahadła jest możliwość leczenia chorób nowotworowych. W okresie rekonwalescencji wahadło może być użyte do ogólnego wzmocnienia organizmu, do zmniejszenia bólu i regulacji ciśnienia tętniczego krwi. Wahadło MIM emituje promieniowanie na hasła mentalne zaczynające się od słów: „uzupełnić.,.”, „wyleczyć…”, „wzmocnić…” itp. w zależności od wykonywanych czynności.

Read More

Kursy językowe dla firm są potrzebne

Niejedna firma potrzebuje kursów dla swoich pracowników. Najczęściej zamawiane są kursy językowe dla firm, dla pracowników, dla kadry menedżerskiej. Pracownicy uczą się języka angielskiego, popularny jest również niemiecki, rzadsze są włoski oraz hiszpański. Dzisiaj język obcy to podstawa, a klienci pragną się uczyć niejednego języka. Firma jest skłonna sfinansować jeden kurs pracownikowi, a nie więcej. Jednak to jest całkiem dobre rozwiązanie, bo mogą im dać dużo dobrego do osiągnięcia. Pracownicy chcą wiedzieć i potrafić więcej. Kursy są w małych lub większych grupach. Wiele zależy od pracodawcy oraz woli płacenia. Dzisiaj warto ukończyć ciekawy kurs, który będzie dawał dodatkowe kwalifikacje i kompetencje językowe. Klienci chętnie takie kursy kończą, bo one są dla nich ważne...

Read More