RÓŻDŻKA – KONTYNUACJA

Gdy N krzyża trzymany jest po swej stronie prawej – różdżka działając podąża w dół, przy trzymaniu po stronie lewej – dąży do góry. Dla kobiet te ruchy są odwrotne niż dla mężczyzn.

Różdżki „L” zwane hiszpańskimi, pokazane na rys. 3 i 4, są szeroko stosowane przez włoskich radiestetów. Różdżkę tworzą dwa metalowe pręty zgięte w kształcie litery L. Krótsza część pręta, długości 15 cm, luźno mieści się w drewnianej lub metalowej rączce, natomiast część długości 35 cm, jest wskaźnikiem.

Radiesteta poruszając się po badanym terenie trzyma obydwa pręty „L” w rękach zgiętych w łokciach, wspartych o boki w taki sposób, by odległość między prętami wynosiła 30 cm. Nad ciekiem,

Inżynier Antoni Matusiak z Zielonej Góry opublikował opis działania podobnej różdżki służącej do wykrywania cieków wodnych, którą nazwał indykatorem. Składa się on z dwóch prętów stalowych w kształcie litery „L”, które radiesteta trzyma w obydwu dłoniach prostopadle do piersi. Przy znalezieniu się nad ciekiem wodnym przyjmują one położenie równoległe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>