Radiesteta Hector Mollin – ciąg dalszy

Z podanych rozważań można wnioskować, że każde ciało pozostawia ślad. a więc podlega impregnacji, remanencji. czyli prawu cienia. Kożuch zachowa promieniowanie klejnotu, który by) w nim ukryty. To samo z odzieżą. Ta ma znak dodatni na zewnątrz, a ujemny wewnątrz lub odwrotnie, zależnie od pici osoby noszącej. Marynarka mężczyzny jest ujemna wewnątrz, a dodatnia na zewnątrz. Bluzka kobiety jest dodatnia wewnątrz, a ujemna na zewnątrz. To samo dotyczy innej odzieży męskiej i kobiecej. Promienie wychodzące z naszej odzieży działają na wahadło podobnie jak promienie z naszego ciała.

W pracy na wolnym powietrzu promienie słoneczne mogą nas zaprowadzić nie do ciała poszukiwanego, lecz do jego magnetycznego odbicia, stanowiącego swego rodzaju miraż. Aby to wyeliminować, należy trzymać w lewej ręce kawałek stali. Wówczas przy zjawisku odbicia wahadło zatrzyma się.

Inny sposób w przypadkach wątpliwych – zaleca się podnieść rękę z wahadłem do góry i trzymać nieruchomo na wysokości głowy. Następnie powoli obniżać ramię w kierunku słońca. Gdy wahadło „dotknie słońca”, lecz pozostanie w bezruchu, jest to dowód, że w miejscu, nad którym stoimy, występuje odbicie. Natomiast jeśli w pewnym momencie wahadło rozpocznie krążenie, wskaże, że jesteśmy nad poszukiwanym obiektem. W praktyce radiestezyjnej spotykamy się ze zjawiskiem identyczności i współrzędności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>