Urządzenia dr. Nareta – dalszy opis

Skuteczność aplikowanego leku lub leczniczego promieniowania można określić kątem, w jakim oscyluje wahadło. Przy właściwym leku umieszczonym na N, w stosunku do „świadka” będącego na S, wystąpi całkowita zgodność wskazana oscylacjami wahadła wzdłuż N-S.

W kwadratowej tabliczce Nareta umieszczono „świadka” w punkcie S, a środek leczący w punkcie N (rys. 38). Wahadło, nastawione na kolor „świadka”, zawieszam nad środkiem kwadratu, a stan zdrowia badanej osoby określa oscylowanie wahadła. Jeśli porusza się prostopadle do N-S, oznacza to stan doskonały. Nachylenie oscylacji ukośnie do N wyraża nadmiar sił witalnych, a na lewo do S ich niedobór. Podział kwadratu głównego na składowe ułatwia rozeznanie stanu choroby. Odchylenie w górnej, zachodniej części kwadratu wskazuje zaburzenia funkcjonalne, a w dolnej, wschodniej części – zaburzenia wrodzone. Jeśli nad środkiem kwadratu będącego w części N-E wahadło przejdzie z oscylacji w krążenie lub zatrzyma się. dowodzi braku danego organu. dla stanu zdrowia

Teraz przy użyciu kwadratowej tabliczki Nareta określę dietę oraz dozowanie lekarstwa. „Świadka” i badany produkt kładę odpowiednio na S oraz N. Oscylacje wahadła ukośne w prawo lub w lewo mówią, czy lek dla pacjenta został przygotowany w zbyt małej dawce, czy w nadmiarze. Z kolei przeprowadzam dozowanie leku w płynie. Na N umieszczam naczynie, do którego kropelkami odmierzam lekarstwo. Oscylacje wahadła w kierunku E-W dowodzą, że dawka jest wystarczająca. Gdy się ją przekroczy, wówczas wahadło będzie oscylować ukośnie w kierunku S-E.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>