Monthly Archives Maj 2015

POSZUKIWANIE MINERAŁÓW I ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

Wahadło trzymane nad ropą naftową lub ciekiem wodnym wydaje się przybierać na wadze, a trzymane nad pustymi przestrzeniami, podziemnymi pieczarami lub nad poduszką gazu sprawia wrażenie ulatywania. Przy używaniu różdżki nad ciekiem wodnym i ropą ugięcie powiększa się, a nad pustymi przestrzeniami zmniejsza się.

Read More

POZNAJ SWOJE BIORYTMY

W naszym życiu mamy dni dla nas dobre, jak też i takie, w których wszystko przebiega źle. Zjawiskiem tym zajmuje się biorytmia, która jest nauką dotyczącą zachowania się energii naszych cyklów biorytmicznych. Ustalono naukowo i empirycznie, że wszyscy podlegamy wpływom trzech cyklów, które pojawiają się z naszym urodzeniem (rys. 28).

Read More

CZŁOWIEK I JEGO CECHY

Bardzo istotna we współżyciu pary ludzi jest ich biegunowość (polaryzacja). Jeśli kobieta i mężczyzna mają jednakową biegunowość po tej samej stronie ciała, wówczas ich związek nie układa się poprawnie, natomiast przy przeciwnych znakach promieniowania współżycie tej pary przebiega pozytywnie.

Read More

Wibracje radiestezyjne

Egipski piasek zamknięty w pudełku z białej blachy stalowej wypromieniowuje na zewnątrz jedynie kolor niebieski, przenikający przez żelazo. Gdyby go zamknąć w cynkowym pudełku, przenikałby jedynie kolor żółty, w pudelku aluminiowym – podczerwień itd. Aby piasek nie promieniował na zewnątrz, wystarczy go trzymać w dwóch pudelkach z różnych metali: na przykład w cynkowym, umieszczonym w pudelku miedzianym. Dzieje się tak dlatego, że każdy metal przepuszcza tylko jeden kolor, natomiast dwa filtry zatrzymują promieniowanie wszystkich kolorów.

Read More

KATOMIERZ RADIESTEZYJNY

Jeżeli zaginięcie nastąpiło przed wielu miesiącami, np. żołnierza, który zginął w czasie wojny i został przeniesiony w miejsce nieznane, a więc nie można ustalić miejsca, gdzie przebywał ostatnio, wówczas badanie ma dwa etapy:

Read More

RADIESTEZYJNE BADANIE CHOREGO

Mo-na je przeprowadzić bezpośrednio na danym osobniku lub na jego .. iwiadku”, Istnieją różne metody takich badań i niektóre z nich. oraktykowane w radiestezji medycznej, zostaną tu podane.

Read More