RADIESTEZYJNE BADANIE CHOREGO

Mo-na je przeprowadzić bezpośrednio na danym osobniku lub na jego .. iwiadku”, Istnieją różne metody takich badań i niektóre z nich. oraktykowane w radiestezji medycznej, zostaną tu podane.

W diagnozie przeprowadzonej metodą dr. Alfreda Huoux z Vichy we 1 rancji postępuję w sposób następujący. Nad częścią zdrową chorego sprawdzam kierunek krążenia wahadła zawieszonego na jego kolorze. Zakładam, że krąży w prawo, co jest zależne od jego polaryzacji. Przygotowane w ten sposób wahadło przesuwam wzdłuż ciała pacjenta od głowy do stóp. Prowadzone nad częściami zdrowymi będzie krążyć w prawo, natomiast zmieni kierunek krążenia nad organami chorymi.

Zamiast przesuwać wahadło wzdłuż pacjenta, można je trzymać w prawej ręce. a lewą jako anteną dotykać różnych części ciała. 18 – gardło. 19 – jama nosowa

Otrzyma się te same wyniki jak w poprzedniej metodzie. W obydwu sposobach badania łatwo jest wskazać umiejscowienie choroby, a przy dobrej znajomości anatomii można nazwać zaatakowany organ.

W celu usprawnienia tej metody dr Germain Brochain opracował okrągłą tarczę z małym wspólśrodkowym kołem i biegnącymi od niego promieniami wyznaczającymi grupy chorób. Tarczę kładę na stole według osi N-S. W jej środku umieszczam „świadka” chorego. Pod „świadkiem” kładę kawałek białego papieru, by zapobiec impregnacji tarczy.

Nad „świadkiem” trzymam wahadło, nad którym wymuszam krążenie. Po chwili zacznie ono oscylować w kierunku PP choroby badanego osobnika. W każdym kierunku tarczy znajduje się po kilka chorób o takim samym Promieniu Podstawowym. Zatem, aby ustalić dokładnie chorobę pacjenta, stosuje się selekcję przypadłości. Na oddzielnych kartkach wypisuję choroby z pokrewnej grupy wskazanej przez wahadło. Nad nimi trzymam po kolei wahadło, natomiast drugą ręką dotykam pacjenta lub „świadka” i pytam: „Czy to jest choroba pana X?” Wahadło zareaguje nad kartką z chorobą właściwą badanemu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>