Rozpoznanie podziemnych grot

By określić ilość składnika, kładę na stole badany materiał, a w odległości 30 cm od niego sypię powoli opiłki metalu podlegającego analizie. Podczas tej czynności trzymam nad badanym minerałem krążące wahadło. Jego mchy ustaną, gdy ilość opiłków będzie równa ilości metalu w badanym materiale.

Będąc w terenie, badany minerał kładzie się między Promieniem Słońca a radiestetą, który trzyma wahadło i ..świadka” w tej samej ręce. Wśród różnych sposobów badania minerałów za najlepszy uważa się dokonywany za pomocą ..świadka”. Zapewnia on jednakowe wyniki u różnych radiestetów.

Należy pamiętać, że przy poszukiwaniu pokładu minerału jest konieczne znać jego Promień Podstawowy i liczbę serii oraz mieć ze sobą „świadka” tej kopaliny. Gdy pod radiestetą znajduje się poszukiwany pokład miedzi oraz złoże węgla kamiennego, wpłynie na niego jedynie żyła miedzi, węgiel zaś nie. Miedziany „świadek” pomoże mu wykluczyć odbiór promieniowania węgla. W celu znalezienia głębokości zalegania pokładu stosuje się znaną już metodę liczenia.

Radiesteta Henri de France przy poszukiwaniu podziemnych grot radził używać wahadła wydrążonego, do którego wkłada się, jako „świadka”, nieco ziemi z badanego miejsca. Takie wahadło niesione w ręku zaczyna krążyć przy dojściu do podziemnej groty. Krążenie utrzyma się do drugiego krańca poszukiwanej kawerny. Warto nadmienić, że Henri de France zalecał stosować w takim wahadle długość zawieszenia równa 34 cm.

W omawianym badaniu można użyć różdżki. Gdy znajdziemy się nad pieczarą, podniesie się ona lub opadnie. Jej głębokość można wyznaczyć znaną już metodą wyliczenia lub rytmicznego uderzania nogą.

W poszukiwaniach podziemnych galerii, katakumb, pieczar niektórzy radiesteci posługują się wahadłem wykonanym z próżnej, zamkniętej buteleczki. Ten rodzaj wahadła będzie krążyć tak długo, jak długo badający będzie znajdować się nad ziemnymi kawernami.

Istnieje jeszcze inny sposób stosowany w podobnym badaniu. Można użyć zwykłego wahadła, lecz w wolnej ręce trzyma się wspomnianą pustą buteleczkę. Reakcja będzie identyczna jak w poprzednich poszukiwaniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>