Monthly Archives Marzec 2015

POZNAJ SWOJE BIORYTMY – KONTYNUACJA

Najnowsze badanie dowiodły, że osoba będąca w pozycji dodatniej swego cyklu Fizycznego zużywa wiele kalorii, natomiast gdy przejdzie do cyklu ujemnego, powinna zmniejszyć dzienne spożycie odpowiednio do praktykowanej diety.

Read More

NASZE BIORYTMY

Zanim poznamy zasadę biorytmów i aparaturę do ich badania, warto zainteresować się zegarem biologicznym, bardzo istotnym w naszym życiu (rys. 27). Jest on podstawą naszej egzystencji, a jego prawom podlega cała przyroda.

Read More

Diagnoza teleradiestezyjna

W badaniu na odległość, czyli w diagnozie teleradiestezyjnej, używam atlasu anatomicznego ciała ludzkiego oraz „świadka” badanej osoby. Atlas anatomiczny kładę na stole na osi N-S, głową skierowaną na północ. W prawej ręce trzymam wahadło zawieszone na kolorze osoby badanej, a w lewej ..świadka” i antenę w postaci zaostrzonego pręta, ołówka, szydełka. Antenę wolno prowadzę po atlasie, przechodząc od jednego organu do drugiego. Nad organem zdrowym wahadło krąży w prawo, a nad chorym krąży w lewo lub oscyluje. W przypadku niejasności przeprowadzony wynik trzeba skontrolować prześwietleniem.

Read More

WAHADŁA LECZNICZE Z MIKROELEMENTAMI

Zdrowiem nazywamy taki stan fizjologiczny i psychologiczny człowieka, w którym tak ciało, jak i duch znajdują się w równowadze. Jego zakłócenie objawia się chorobą. Gdy do organizmu wprowadzimy preparat wykonany przez człowieka, to należy liczyć się z tym, że równocześnie wprowadzimy zakłócenie. Jeden pierwiastek będzie w nadmiarze, inny wr niedoborze. Przejście tego samego mikroelementu z synergizmu (czyli zgodności) w antagonizm jest tak nieuchwytne, że często nie potrafimy wyważyć tych ilości.

Read More

RADIESTEZJA W ROLNICTWIE I HODOWLI

Glebę tworzą cztery główne składniki: piasek o Promieniu Podstawowym (PP) skierowanym na E, glina o PP na S, wapień o PP na N, próchnica-humus o PP na W.

Read More

PRAKTYKOWANIE SPIRALAMI

Ksiądz Horecki przeanalizował podobieństwa działania piramidy, stożka i spirali. Okazaio się, że spirala była sprawniejsza od piramidy, przy czym wytwarzanie spiral i manipulacja nimi były prostsze niż przy piramidach. Wystarczyło narysować spiralę, by uzyskać promieniowanie kształtu. Można było dowolnie kombinować ich liczbę, by powstały podobne skutki i zależności jak przy piramidach. Przy siedmiozwojowych spiralach kombinacja sześciu sztuk oraz ich wielokrotność emanuje promieniowanie szkodliwe dla człowieka.

Read More

METODY KS. JOZEFA KORECKIEGO CZĘŚĆ 2

Początkowo ks. Horecki używał tylko pojedynczych spiral. Uważał. że najlepiej działa spirala o siedmiu zwojach prawoskrętnych. Do stosowania różnych liczb zwojów doszedł później, w związku z wykorzystaniem piramidy do leczenia siebie i innych.

Read More

Ustalenie rodzaju paszy w hodowli

Rozkładam na stole różne próbki: trawa, koniczyna, słoma owsiana, owies, siemię, mąka z soi, kukurydza itd. Lewą ręką dotykam zwierzęcia, które ma być karmione, z prawą z wahadłem przesuwam nad każdą z wymienionych pasz. Zapewne będzie ono krążyć pozytywnie nad wszystkimi gatunkami, lecz należy wybrać te, nad którymi krążenie jest najsilniejsze.

Read More