WAHADŁA LECZNICZE Z MIKROELEMENTAMI

Zdrowiem nazywamy taki stan fizjologiczny i psychologiczny człowieka, w którym tak ciało, jak i duch znajdują się w równowadze. Jego zakłócenie objawia się chorobą. Gdy do organizmu wprowadzimy preparat wykonany przez człowieka, to należy liczyć się z tym, że równocześnie wprowadzimy zakłócenie. Jeden pierwiastek będzie w nadmiarze, inny wr niedoborze. Przejście tego samego mikroelementu z synergizmu (czyli zgodności) w antagonizm jest tak nieuchwytne, że często nie potrafimy wyważyć tych ilości.

Jeżeli w organizmie powstanie jakaś nieprawidłowość, można ten błąd naprawić dodając do niego takie ilości jonów odpowiedniego mikroelementu, jakie potrzebne są do wytworzenia synergizmu. A więc podaje się lub usuwa zbędne pierwiastki w zależności od potrzeb.

Do chwili obecnej nie wynaleziono środka, metody leczącej wszystko i w każdej sytuacji. Stąd narodziło się zagadnienie samole- czenia. Jest to jedna z najciekawszych metod kuracji, w której stosuje się wahadła lecznicze z mikroelementami oraz emitorami.

Działanie wahadłami leczniczymi polega na doprowadzeniu organów, narządów i czynności do równowagi, a w krańcowym przypadku do stanu bliskiego równowadze w takim stopniu, by przywrócić całkowitą lub częściową sprawność, pozwalającą na dalszą w miarę dobrą egzystencję. Jeżeli się to uda, choroba po pewnym czasie ustąpi bez względu na to, czy był to nowotwór, wrzód, astma czy zwykły kaszel.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>