RADIESTEZJA W ROLNICTWIE I HODOWLI

Glebę tworzą cztery główne składniki: piasek o Promieniu Podstawowym (PP) skierowanym na E, glina o PP na S, wapień o PP na N, próchnica-humus o PP na W.

W celu określenia składu danej gleby korzystamy z Róży Wiatrów (rys. 26). Na środku przyrządu położonego w kierunku N-S umieszczamy grudkę badanej ziemi. Wokół Róży Wiatrów przesuwamy zawieszone wahadło, które zaczyna krążyć w prawo, gdy znajdzie się na kierunku PP danego ciała. Jeśli w środku przyrządu położy się nieco gliny, wówczas wahadło zareaguje na kierunek jej promieniowania w pobliżu S.

Ziemia przeznaczona do analizy może się składać w równym stopniu ze wszystkich składników, wówczas reakcja wahadła nastąpi na czterech głównych kierunkach. Przy mieszance kredy i krzemionki wahadło zareaguje na NE, przy glinie i krzemionce na SE, przy glinie i próchnicy wahadło zareaguje przy kierunku SW, a wapienia i próchnicy na NW.

Działanie każdego z wymienionych składników odczuwa się w zakresie kąta 30“. Z tego wynika, że wapień daje odczucie PP w zasięgu NNE/NNW, krzemionka – ENE/ESE, glina –

SSE/SSW, próchnica – WSW/WNW, krzemionka-wapień – NE, krzemionka-glina – ESE, krzemionka-próchnica – SE, glina wapienna – SE, glina piaszczysta – SSE. glina-próchnica – SSE.

A oto zestawienie stron świata, kolorów i jakości gleby. fiolet – wapień błękit – krzemionka-wapień zieleń – krzemionka żółty — gliniasty wapień czerwień – gliniasty czerń – krzcmionka-próchnica szary (Z- ) – próchnica biel – wapień-próchnica

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>