Kierunki promieniowania w rolnictwie

W analizie kierunków Promieniowania Podstawowego w rolnictwie, stosując Różę Wiatrów, można wyróżnić następujące zależności:

– SSW – w stronę południową promieniują: pszenica, owies, burak cukrowy, rośliny strączkowe, kolor czarny i częściowo czerwony, gleba gliniasto-próchnicowa, fosforany i superfosfaty mineralne, mączka kostna.

– ESE – na wschód promieniują: kukurydza, jęczmień, kolory zielony i żółty, gleba krzemionkowo-gliniasta, siarczan wapniowy, chlorek wapniowy, chlorek potasowy i siarczan potasowy.

– NNE – na północ: żyto, fiolet, gleba krzemienno-wapienna, gips.

Na SW promieniują: koniczyna, kolor czarny, gleba krzemienno- -próchnicowa, superfosfat. Na SE promieniują: konopie, kolor żółty, gleba gliniasto-wapien- no-fosforanowa, saletra.

Badanie nasion i roślin. Przygotowując nasiona do uprawy trzeba wiedzieć, czy zachowały zdolność kiełkowania i czy nadają się do gleby dla nich przewidzianej. W tym celu „świadkiem” będzie mała ilość nasion zdolnych do kiełkowania. Kładę je w odległości 30 cm od podobnej próbki nasion przeznaczonych do sprawdzenia, przy tym obydwie próbki są na osi ich promieniowania, dla koniczyny zorientowane na SW. Między tymi nasionami trzymam wahadło i obserwuję jego reakcję – pozytywną bądź negatywną. Niekiedy krążenie będzie bardzo słabe, co wskazuje, że nasiona przeznaczone do zasiania tylko częściowo są dobre. Z kolei ustalam, jaki ich procent ma zdolność kiełkowania.

Na kartce papieru napisałem w sposób rozstrzelony liczby: 1 – 5 -10 – 15… itd. Palec wskazujący wolnej ręki trzymam nad badanymi nasionami, a trzymane w drugiej ręce wahadło przesuwam po kolei nad wypisanymi liczbami i zadaję mentalne pytanie: Jaki mam tu procent kiełkowania? Czy 5? I tak dalej. Wahadło zareaguje nad liczbą {lub w jej pobliżu), która odpowiada zdolności kiełkowania. Na przykład zdarzy się. że będzie słabo krążyć nad liczbami 80 i 85. Wówczas, aby poznać dokładny procent, napiszę na kartce: 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85, i ponownie przeprowadzę badanie, które określi dokładny procent nasion zdolnych do kiełkowania.

Teraz sprawdzam, czy dane nasienie nadaje się do stosowania na przewidzianym polu. Przy odpowiedzi pozytywnej krążenie wahadła będzie intensywne jeśli będzie malejące, dowodzi to, że teren jest dobry, ale wymaga silnego nawożenia. Przy krążeniu negatywnym gleba nie odpowiada nasieniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>