Yn Yang

Yn Yang to symboliczny rysunek z ok. 3000 r. p.n.e., który wykazuje pole magnetyczne podobnie jak kompas (rys. 14). Yn Yang wykreśla się następująco. Rysuje się koło, którego średnicę dzieli się na cztery równe części AB = BO = OC=CD. Z punktów B oraz

C wykreśla się luki łączone ze sobą i z okręgiem koła. Jedną z figur się zaczernia, a w środku każdej z grubszych części rysuje się „oczy”. Wykreślone figury mają kształt dwóch ze sobą zespolonych ryb.

Dla ludów Wschodu Yn Yang jest symbolem podstawowych pojęć: Yn oznacza ciemność, Yang, część biała, to światłość. Filozoficznie oznaczają one siły negatywne i pozytywne. A więc Yn symbolizuje wodę, ducha, ciepło, kobietę Yang – ogień, materię, zimno, mężczyznę. Yn Yang oddziaływuje na wahadło jak igła magnetyczna. Zawieszone nad częścią białą krąży w lewo, natomiast nad czarną oscyluje w kierunku a-b, podobnie jak w doświadczeniu z magnesem.

Pa Kua, zmodyfikowany Yn Yang. jest bardzo popularny w Chinach (rys. 15). Wewnętrzny rysunek otoczono trzema różnymi znakami tworzącymi sześć diagramów', Pa Kua może służyć do praktyk radiestezyjnych prowadzonych we dnie i w nocy. Szczególnie przydatny do stawiania diagnoz zdrowotnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>