Monthly Archives Lipiec 2017

PROMIENIOWANIE KSZTAŁTU – KONTYNUACJA

Teoria sił wyrównanych głosi, że aby żywa komórka ludzka, zwierzęca czy roślinna mogła wzrastać, dojrzewać, starzeć się i w końcu umrzeć, lecz umrzeć ze starości i zużycia, a nie choroby, musi w czasie wszystkich okresów swego istnienia drgać w równowadze dwóch sił: energii ziemskiej, która płynie z centrum Ziemi i zmierza ku stratosferze, i energii kosmicznej, która dąży z Kosmosu do naszego układu słonecznego i stale zderza się z energią ziemską, powodując jej częściową neutralizację. Gdy żywa komórka znajduje się w równowadze tych dwóch sił, bywa osłonięta przed złem, które dąży do jej zniszczenia, Lecz jeśli z jakiejkolwiek przyczyny zabraknie jednej z tych energii, a zazwyczaj dotyczy to energii kosmicznej, wówczas na skutek braku równowagi rodzi się choroba pod różnymi postaciami. Zatem stan chorobowy powstaje w wynikli zachwiania równowagi drgań kompensujących, Między innymi dzieje się to w czasie szkodliwego promieniowania cieków wodnych. Chińczycy znali go pod nazwą „żyl smoka”, wystrzegając się budowania domów w miejscach zachwianej równowagi sił.

Read More

PRACA RADIESTETY – KONTYNUACJA

Osoba badana krzyżuje przedramiona i opiera je na stole, ja zaś zawieszam wahadło nad punktem, w którym przedramiona się stykają. Gdy wahadło zacznie krążyć, będzie to dowodem uzdolnień badanego. W tym czasie na jego rękach nie może być biżuterii, a nogi siedzącego muszą być pewnie rozstawione na podłodze i nie skrzyżowane.

Read More

POSZUKIWANIE Z ROZDZKĄ I WAHADŁEM CZĘŚĆ 2

Dla określenia, na jakiej głębokości znajduje się woda, operator zatrzymuje się w miejscu, w którym ją wykrył, i zatrzymuje krążenie wahadła. Po chwili wahadło znów zaczyna krążyć i wówczas rytmicznie liczy się: 1, 2. 3 itd. przyjmując, że każda wymawiana liczba odpowiada 1, 5 lub 10 metrom, jak uprzednio przyjęto. Gdy wahadło się zatrzyma, ostatnia liczba określa głębokość położenia cieku.

Read More

Określenie swojego koloru indywidualnego

Chcąc sprawdzić rękę, którą mam pracować podczas badań radiestezyjnych, na stole kładę magnes, a na przedłużeniu końca jego bieguna dodatniego w prawym ręku trzymam wahadło. Gdy zacznie krążyć w prawo, wówczas umieszczam je przed końcami palców lewej ręki. Jeśli zmieni kierunek krążenia, to dowodzi, że jestem leworęczny. Teraz ktoś trzyma wahadło w lewej ręce przed dodatnim końcem magnesu, następnie przed końcami palców prawej ręki. W tych wypadkach krążenie wahadła w prawo wskazuje, że badany musi pracować prawą ręką.

Read More

OKREŚLENIE POZNAWANYCH OSÓB

Gdy mam zamiar wejść w ścisły kontakt z mało mi znanym człowiekiem, staram się zdobyć jego „świadka” – przedmiot do niego należący, fotografię, pismo itp. Następnie na oddzielnych kartkach papieru przygotowuję interesujące mnie pytania np.: Czy

Read More

Określenie biorytmicznej zgodności dwu osób

Osoby ze wskaźnikiem C/S wynoszącym 36% lub więcej w cyklu emocjonalnym przejawiają skłonność do życia wygodnego, bez problemów. Cykle fizyczny i intelektualny mogą powiększyć ten stan, jeśli w którymś z nich współczynnik C/S wynosi więcej niż 40%, a nawet przy mniejszym od tej wartości. Jeśli jednak zainteresowani rozumieją znaczenie tego faktu, nie następuje osłabienie ich związku.

Read More

NIECO PRAKTYCZNYCH PRZYKŁADÓW – KONTYNUACJA

Jest znamienne, że skarby ukryte na skrzyżowaniach murów są bardzo trudne do znalezienia, ponieważ w tych miejscach ich promieniowanie jest nieuchwytne. Dlatego też w starożytności skarby ukrywano w taki właśnie sposób.

Read More

NASZE BIORYTMY CZĘŚĆ 3

Wróćmy do zegara biologicznego. Między godziną 11 a 13 najintensywniej pracuje serce, od 13 do 15 najmocniej pracuje jelito cienkie, najmniej energii zaś ma wątroba, którą w przypadku choroby trzeba wspomagać.

Read More

NASZE BIORYTMY CZĘŚĆ 2

Między godziną 7 a 9 najsilniejszy jest żołądek, zatem natura nakazała, żebyśmy w tym czasie jedli maksymalnie. Niestety wieczorem, kiedy natura prosi, aby żołądek odpoczywał, przekazując mu minimum energii, obciążamy go ciężką pracą. Dzień rozpoczynamy o głodzie, wieczorem się przejadamy, a później narzekamy na zmęczenie. Sami niszczymy swoje zdrowie. Wówczas najsłabiej pracuje krążenie i seks.

Read More

Mumio

Zgodnie z zaleceniami medycyny ludowej żeń-szeń stosowany jest w stanach wyczerpania, w leczeniu chorób nerwowych, sercowo- -naczyniowych, żołądkowo-jelitowych, wątroby, nerek, gruźlicy płuc, chorób układu płciowego, niektórych form impotencji. Może być pomocny w leczeniu cukrzycy, gdyż obniża poziom cukru we krwi. Przyspiesza gojenie się ran.

Read More

LECZENIE

Ciało zdrowego człowieka odbiera, wśród wielu promieniować, również fale niezgodne z jego naturą, które absorbuje względnie przetwarza. Jeśli występuje zachwianie równowagi organizmu, drgania niezgodne, szkodliwe, zwiększają nasilenie choroby. Osoba młoda i o dużej żywotności może pozwolić sobie na pewne błędy bez złych skutków, lecz z wiekiem energia wyczerpuje się i każde odejście od normy powoduje zakłócenia w pracy organizmu. Zatem osoby starsze oraz młode o wrażliwym zdrowiu powinny uprawiać radiestezję, jeśli mają uzdolnienia.

Read More

Kongres Radiastetów w Paryżu w 1913 roku

W radiestezji można dostrzec dwie tendencje badawcze. Przedstawiciele jednej widzieli w radiestezji nowe możliwości wykorzystania fizyki fal i promieniowania inni, o skłonnościach metafizycznych, zmierzali do łączenia radiestezji ze zjawiskami paranormalnej wrażliwości, ze spirytyzmem. W wielu krajach świata mistrzowie nauki i sztuki radiestezyjnej praktykowali ją z powodzeniem przez dziesięciolecia, Jednym z nich był ks. Johan Mermet. opat i rektor kaplicy św, Magdaleny w Jussy koło Genewy. Żył na przełomie wieków XIX i XX, a zmarł w 1937 roku w wieku 71 lat. Miał tę satysfakcję, że za życia uznano go za „króla różdżkarzy”.

Read More

Każda barwa ma własne cechy

Dobranie koloru ubrania przeprowadza się w sposób następujący: kawałki papieru łub tkaniny o różnych kolorach należy brać do ręki lub położyć w odległości 30 cm od danej osoby. Między tymi próbkami a zainteresowaną osobą zawiesić, na jej kolorze, wahadło. Gdy będzie krążyć w prawo lub oscylować między próbką a osobą, zatem dodatnio, będzie to znaczyć, że dany kolor jest właściwy. Gdy krąży w lewo lub oscyluje poprzecznie, czyli ujemnie, wskazuje kolor zły dla zainteresowanej osoby.

Read More

Badanie zgodności gatunków drzew z glebą

By dowiedzieć się, czy drzewa, które planuję posadzić na wyznaczonym terenie, są właściwie dobrane, sprawdzam wahadłem grudkę ziemi oraz gałąź i korzeń drzewa przeznaczonego do posadzenia. Reakcja wahadła wskaże, czy przygotowane do sadzenia drzewa odpowiadają glebie, czy przyjmą się w wybranym miejscu.

Read More

ANALIZA OPINII RADIESTETY MERMETA

Do ks. Menueta, proboszcza z Jussy. przyszła dziewczyna i oświadczyła. że jej brat zaginął i nie potrafi tego wyjaśnić. Wręczyła również księdzu fotografię brata oraz mapę (w skali 1:25 000) doliny Hongrin, w której widziano zaginionego ostatni raz, gdy wracał z Montbove.

Read More