Określenie biorytmicznej zgodności dwu osób

Osoby ze wskaźnikiem C/S wynoszącym 36% lub więcej w cyklu emocjonalnym przejawiają skłonność do życia wygodnego, bez problemów. Cykle fizyczny i intelektualny mogą powiększyć ten stan, jeśli w którymś z nich współczynnik C/S wynosi więcej niż 40%, a nawet przy mniejszym od tej wartości. Jeśli jednak zainteresowani rozumieją znaczenie tego faktu, nie następuje osłabienie ich związku.

Osoby ze wskaźnikiem 100% w każdym z cyklów będą spotykać podobne sytuacje życiowe i dlatego będą mieć jednoczesne powody do irytacji i narzekań. Przez cale życie będą odczuwać te same dni zagrożenia i minizagrożenia, lecz jeśli je poznają, potrafią skorygować swój sposób bycia i swoje postępowanie.

Na zakończenie warto dodać, że badania biorytmów prowadzi wiele przedsiębiorstw. I tak od wielu lat firma lotnicza Swissair analizuje okoliczności awarii i wypadków lotniczych, w związku z tym piloci w swych dniach krytycznych muszą być zmieniani przez pilotów o biorytmie pozytywnym.

Japońskie koleje Ohmi ustaliły, że 55% wypadków kolejowych zostało spowodowanych przez maszynistów będących w swym 24-godzinnym cyklu krytycznym. Po wprowadzeniu zaleceń ostrzegawczych liczba wypadków spadła o 49%.

Badania w Północnej Karolinie dotyczące samobójstw w 1976 roku dowiodły, że 80% ofiar znajdowało się w okresie krytycznym. Dyrektor firmy ubezpieczeniowej Pflizer przeprowadzi! badania stu wypadków przy pracy i okazało się, że 30% nastąpiło w dniach zagrożenia. Po zastosowaniu profilaktyki biorytmicznej liczba wypadków spadła o 60%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>