Kursy języka angielskiego w Warszawie

Warszawa to ważne i duże miasto. W tym ośrodku miejskim koniecznie trzeba żyć oraz podnosić kwalifikacje. Niejedna osoba o tym myśli i chce mieć coraz lepsze osiągnięcia. Wysoka jakość wiedzy musi być pozyskiwana nieustannie. Jak zatem poczuć, że rozwój jest możliwy? Zapisać się na kurs języka angielskiego. Kursy są różnorodne – można mieć lekcje indywidualne, grupowe, w małych i dużych grupach. Oferowany jest język ogólny, biznesowy, turystyczny, medyczny, techniczny. Potrzeby są różne, oferta lekcji także jest bardzo zróżnicowana. Na pewno warto zadbać o naukę tego wyjątkowego języka dla każdego. Klienci dbają o rozwój i chcą się czuć wyjątkowo. Bez kursu językowego nie ma wiedzy i umiejętności. To najważniejsza sprawa...

Read More

CO TO JEST RADIESTEZJA?

Każda istota żyjąca i każdy obiekt nieożywiony wydziela promieniowanie, które go charakteryzuje przyjmuje się, że promieniowanie to wysyłane z każdego ciała zwierzęcego, roślinnego łub mineralnego, rozchodzące się w przestrzeni, nie jest rejestrowane przez nasze zmysły. Pojawiło się pojęcie radiestezja. Nazwa ta pochodzi od łacińskiego rnduis – promień, i greckiego aisthesis – odczuwanie.

Read More

Urządzenia dr. Nareta – dalszy opis

Skuteczność aplikowanego leku lub leczniczego promieniowania można określić kątem, w jakim oscyluje wahadło. Przy właściwym leku umieszczonym na N, w stosunku do „świadka” będącego na S, wystąpi całkowita zgodność wskazana oscylacjami wahadła wzdłuż N-S.

Read More

Radiesteta Hector Mollin – ciąg dalszy

Z podanych rozważań można wnioskować, że każde ciało pozostawia ślad. a więc podlega impregnacji, remanencji. czyli prawu cienia. Kożuch zachowa promieniowanie klejnotu, który by) w nim ukryty. To samo z odzieżą. Ta ma znak dodatni na zewnątrz, a ujemny wewnątrz lub odwrotnie, zależnie od pici osoby noszącej. Marynarka mężczyzny jest ujemna wewnątrz, a dodatnia na zewnątrz. Bluzka kobiety jest dodatnia wewnątrz, a ujemna na zewnątrz. To samo dotyczy innej odzieży męskiej i kobiecej. Promienie wychodzące z naszej odzieży działają na wahadło podobnie jak promienie z naszego ciała.

Read More

ANALIZA OPINII RADIESTETY MERMETA – CIĄG DALSZY

Pytania dotyczące omawianej metody. Jak radiesteta poznał wszystkie szczegóły zbrodni: 1. Miejsce zabójstwa i miejsce wrzucenia do potoku? 2. Sposób dokonania morderstwa? 3. Dlaczego ks. Mermet powiedział, że ciało było niesione przez mężczyznę? 4. W jaki sposób ustalił wzrost ofiary i zabójcy? 5. W jaki sposób ustalił, że zabity nie miał przy sobie złota lub srebra?

Read More

Kursy niemieckiego w Warszawie

Ludzie w każdym wieku chcą się rozwijać. Jedną z możliwości jest nauka na kursach języków obcych. Nauka niemieckiego na pewno ma sens, cel, jakość. Wiele osób podejmuje kursy wieczorowe lub weekendowe. To kursy wysokiej klasy, które na pewno przydadzą się osobom dążącym do zyskania wiedzy. Czasami dorosły człowiek pamięta sporo, ale nie używa języka. On potrzebuje odświeżenia wiedzy oraz zyskania dodatkowych umiejętności. Wiele osób dąży do rozwoju, a szkoły językowe taką wiedzę oferują. Niejedna osoba uczy się wieczorami i nocami. Wiele osób chce pracować i wykorzystywać znajomość języka niemieckiego. I taka szansa jest jak najbardziej obecna. Wysoka jakość kształcenia jest podstawą. To ważna umiejętność...

Read More

Zagadnienie „świadka”

By pozbyć się impregnacji, należy, bezpośrednio po badaniu, dmuchnąć na wahadło lub koniec różdżki, zanurzyć ręce w wodzie, wziąć w ręce kamień, młotek, kawałek żelaza, dotknąć dłonią ziemi.

Read More

Yn Yang

Yn Yang to symboliczny rysunek z ok. 3000 r. p.n.e., który wykazuje pole magnetyczne podobnie jak kompas (rys. 14). Yn Yang wykreśla się następująco. Rysuje się koło, którego średnicę dzieli się na cztery równe części AB = BO = OC=CD. Z punktów B oraz

Read More

WAHADŁO – DALSZY OPIS

Radiesteta J. Menuet uważał, że: „Zawieszenie i regulację wahadła dla określonych przypadków można przeprowadzić w następujący sposób. Gdy na przykład stoimy nad żyłą srebra, wypuszczamy powoli łańcuszek lub sznurek między palcami aż do uzyskania drgań wahadła, które muszą być wyraźne i regularne. W ten sposób długość wahadła jest wyregulowana dla radiestety i dla samego obiektu.”

Read More

Używanie wahadeł leczniczych z mikroelementami

Kilkunastoletnia praktyka używania wahadeł leczniczych z mikroelementami dowiodła, że ta metoda nie wyklucza tradycyjnych metod leczenia. Wspomaganie wahadłami leczniczymi leczenia szpitalnego i zabiegów w lecznictwie otwartym przyczynia się do poprawienia wyników końcowych. Bywają okoliczności, w których samo wahadło nie jest w stanie wyleczyć, a jedynie może przynieść ulgę. Zatem wprowadzamy działanie pomocnicze, a tym samym poszerzamy zakres udzielanej pomocy.

Read More

Używanie wahadeł leczniczych z mikroelementami część 3

W czasie pracy wahadło lecznicze może wykonywać różne mchy: krążenie prawo- i lewostronne, oscylacje, elipsy, ósemki. Ten sam egzemplarz raz wysyła wiązki jonów dodatnich, a za chwilę ujemnych. Niekiedy po różnych ruchach nagle zatrzymuje się, lecz może to być bezruch pozorny przy kontynuacji jakiejś emisji. W takim przypadku należy wyrazić mentalne polecenie uruchamiające, które spowoduje, że wahadło ponownie zadziała. O ile nie poruszy się, oznacza to, że zakończyło pracę.

Read More

Język angielski w Szczecinie

Język angielski w Szczecinie na pewno jest potrzebny. Podobnie jak w całym kraju. Oferowana jest nauka języka na wszelkich poziomach, od A1 do C2. Studenci kochają ten język za jego melodię, piękno, styl. Język angielski jest podstawą, a uczenie się takiego języka ma sens niewątpliwy. I o tym nigdy nie wolno zapominać, bo dobra znajomość angielskiego na pewno jest podstawą. Wiedza i umiejętności są podstawą, a studenci takiej wiedzy bardzo mocno potrzebują i pragną najbardziej na świecie. Nie ma mowy o zaniechaniu nauki języka, bo to ważna sprawa dla każdego studenta. Dzisiaj angielskiego uczy się różnymi metodami, a studenci chętnie taką wiedzę pochłaniają. Jest to bardzo ważne zadanie. Na pewno dobre kursy angielskiego będą zawsze popularne...

Read More

Używanie wahadeł leczniczych z mikroelementami część 2

Aby istniał pełny synergizm w organizmie, musi istnieć sposób na wprowadzenie określonej ilości składnika we właściwym czasie i miejscu. Zapewnia to wahadło lecznicze z mikroelementami. Wahadła z mikroelementami zawieszam po kolei nad dłonią wolnej ręki i łączę się mentalnie z moją świadomością pytając, czy wibracje tego wahadła są w danej chwili korzystne. Oczywiście jest to pytanie skierowane do mojej świadomości, po zadaniu tego pytania wahadło poruszy się dodatnio, ujemnie lub pozostanie w bezruchu. Krążenie dodatnie wskaże, że w danej chwili badane wahadło może być użyte do prowadzenia leczenia.

Read More

Trzy rodzaje promieniowali związanych z ciałem

Z pomocą wahadła można określić strony świata w sposób następujący: trzymane w ręku wahadło wprawiam w oscylacje i nastawiam się mentalnie: „Chcę znaleźć kierunek N-S”. Po chwili wahadło przyjmuje kierunek przeze mnie poszukiwany. W rękę trzymającą wahadło wkładam kawałek żelaza, np, kilka gwoździ, i obracam się wokół siebie z wyciągniętą drugą ręką – anteną. Skierowanie jej na S spowoduje krążenie wahadła w prawo, przy innych kierunkach natomiast da oscylacje, co jest wynikiem użycia żelaznego „świadka”. Stosując różne ciała można określić główne strony świata. Dla N będą to nikiel, glin. materia! fioletowy dla E – szkło, krzemień, materia! zielony dla S – żelazo, glina, materiał czerwony dla W – ołów, próchnica, materiał szary.

Read More

TECHNIKA POSZUKIWANIA NA PLANIE CZĘŚĆ 2

Teraz nastawiam się mentalnie na promień podstawowy poszukiwanego przedmiotu i przesuwam wahadło wokół „świadka” aż do chwili, gdy w pewnym położeniu otrzymam oscylacje wskazujące PP, który następnie sprawdzam kompasem. Dla uzyskania danych co do głębokości, masy itp. postępuję w ten sam sposób jak przy badaniu poprzednim. Sposób trzeci. Poszukiwanie osób zaginionych irys. 24). Teraz potrzebne są następujące elementy:

Read More