Badanie wahadłem uniwersalnym

Za pomocą magnesu lub przedmiotu niemagnetycznego w kształcie podkowy można wysyłać promieniowanie o częstotliwościach różnych kolorów. W tym celu pomiędzy końcami podkowy umieszcza się żądany kolor lub metal, którego promieniowanie chce się wykorzystać. Jest ono wysyłane w kierunku „świadka” za pośrednictwem grotu strzałki wykonanej z dowolnego materiału i umieszczonej w środku końców magnesu. Ponieważ występujące tu promieniowanie jest małej mocy, za pośrednictwem omawianego urządzenia można naświetlać dostatecznie długo.

Read More

Określenie biorytmów innej osoby

Postępuję podobnie jak „dla mnie”, przy czym wprowadzam datę urodzenia tej osoby, następnie przyciskam B2. W dole lewej części ekranu pokazuje się odwrócone „U” i wybrane dane badanej osoby.

Read More

TECHNIKA POSZUKIWANIA NA PLANIE

Sposób pierwszy (rys. 23). Kładę na stole plan lub mapę zorientowaną za pomocą kompasu na N. W lewej ręce trzymam „świadka” oraz ostro zakończony drewniany pręt jako antenę, który kieruję w górny lewy kąt mapy. Anteną może być również palec wskazujący lewej ręki.

Read More