Określenie koloru indywidualnego dowolnej osoby

Badana osoba powinna usiąść twarzą ku północy, natomiast dalsze czynności przebiegają jak wyżej opisano, przy czym mężczyzna wyciąga lewą dłoń otwartą, a kobieta prawą. Klimakterium zmienia polaryzację kobiety, polaryzacja staje się identyczna jak u mężczyzny.

Read More

PROMIENIOWANIE SZKODLIWE CZĘŚĆ 2

Poza szkodliwym promieniowaniem cieków wodnych występują specjalne zagrożenia z cieków wód zarażonych, szamb, zbiorników nieczystości w postaci starych studzien, zasypanych cystern, składowisk odpadów przemysłowych. Dalej pokłady minerałów: ołowiu, rtęci, pogrzebane tnipy, domy zarażone chorymi na raka, meble i przedmioty osób zakaźnie chorych, wreszcie promieniowanie zieleni ujemnej, wysyłane przez posążki egipskie i ludów starożytnych uprawiających krwawy rytuał (Meksyk) oraz figury z Wyspy Wielkanocnej.

Read More

Pszenica Ozyrysa

Sprawdzając kolor Filtrowany przez różne metale można, przy użyciu kwadratowej tabliczki Nareta. ustalić, który filtr najbardziej odpowiada danej sytuacji.

Read More

Memmet i jego doświadczenia

Często przeprowadzał badania na odległość, stosując teleradieste- zję. Zdarzyło się tak, że w Kolumbii, w Popayan, miejscowy zakon nie miał wody i przeor napisał do ks. Mermeta błagalny list: „Mam 650 wychowanków, a z braku wody będziemy musieli zamknąć internat… uratuj nas od tak okropnej perspektywy.” Na żądanie przysłał plan osiedla, dzisiaj dużego miasta. Ksiądz Mermet odpisał: „Nie ma wielu podziemnych źródeł w waszej posiadłości. Jest tylko jedno. Jeśli wasz plan jest zrobiony w odpowiedniej skali, powinniście zacząć kopać dokładnie w miejscu, które wskazałem krzyżykiem, czerwonym atramentem. Należy kopać do głębokości 28 metrów i w ten sposób znajdziecie wodę, której tak potrzebujecie.” W odpowiedzi przyszło następne pismo: „Z wielką przyjemnością informuję, że wodę znaleziono w miejscu wskazanym na planie, na głębokości 28 metrów, dokładnie jak przewidziano. Wody tej w posiadłości naszego zakonu w Popayan szukałem od pięciu lat! Hermano Anaclet – Przeor. 10 sierpnia 1917 roku,”

Read More

Czerń można określić jako symbol nieistnienia

Promieniowanie ultrafioletu nie przenika przez szkło. Stosuje się je przy leczeniu krzywicy, lecz nie może być wykorzystywany przy chorobach serca i pluć. Istnieje sugestia, że może spowodować odklejenie siatkówki oka i zaćmę również zabroniony przy chorobie nowotworowej, niszczy zaś niektóre bakterie.

Read More

Wahadło z pamięcią – ciąg dalszy

Replikę Karnaku wykonano z drewna żelaznego z wkładem z ołowianego pręta ma ona masę 20 gramów. Drewno żelazne jest odporne na wilgoć, nie zmienia objętości ani kształtu, zatem masy, ponadto nie ulega wpływom wody morskiej.

Read More

Patent Drbala

Kareł Drbal powtórzył te eksperymenty i poszedł dalej. W małych piramidach umieścił substancje nieorganiczne, a w 1959 roku opatentował pod nr, 91304 prosty i praktyczny pomysł – tekturową piramidę Cheopsa do ostrzenia żyletek. W tej operacji piramidką nakrywa się zużytą żyletkę, piramidka w ciągu doby działa na strukturę krystaliczną jej ostrza.

Read More

Prawo Coulomba

Według prawa Coulomba dwie siły o jednakowym znaku odpychają się, o znaku różnym przyciągają. Przyciąganie kieruje ciała do siebie, a jego przeciwieństwem jest odpychanie – magnetyczne, psychiczne, seksualne. W naszym ćwiczeniu z kompasem spotykamy się z pojęciem pola magnetycznego, które na niego działa. Kompas

Read More

Błękitny jest kolorem ujemnym

W radiestezji zieleń bywa dodatnia i ujemna (opisana niżej). Jest mieszaniną błękitnego i żółtego, lecz. promieniowanie jej nie ma żadnej z cech charakterystycznych dla barw składowych – ani nie uspokaja, ani nie stymuluje. Przygotowuje drogę dla wpływów polegających na przeciwstawieniu. Zieleń może być użyta do usunięcia wibracji chorobowych, może być stosowana do przygotowania drogi dla promieniowania koloru leczącego, lecz posługiwać się nią należy z rozwagą i przez krótkie okresy. Przynosi ulgę w przypadku raka. Jej działanie fizjologiczne to mózg, język, żółć. Sugestie patologiczne dotyczą centrum nerwowego, zmysłów, psychiki. Dla zieleni metalem korespondującym jest miedź.

Read More

PROMIENIOWANIE KSZTAŁTU

W dotychczasowych rozważaniach radistezyjnych pojawiły się takie pojęcia, jak częstotliwość promieniowania, długość fali, interferencja fal, promieniowanie – materii, barwy, kształtu itd. Zanim zajmiemy się zjawiskiem promieniowania kształtu, należy przypomnieć sobie teorie związane z widmem słonecznym.

Read More

RÓŻDŻKA

Różdżka lub widełki mogą być z drewna, metalu lub kości wieloryba. Są wykonane w kształcie litery V. Najlepszym materiałem jest kość wieloryba, a z drewna – bambus, leszczyna, wiąz. Drewno oleiste i żywiczne nie nadaje się. Na rys. 1 pokazano różdżkę z podanymi wymiarami: BC = 5 cm, AB i BD = 30 cm. Różdżka wykonana np. z kości wieloryba ma ramiona długości 25 cm związane na końcu czarnym włóknem roślinnym (tasiemką). Kość wieloryba ma jeden koniec o biegunie dodatnim, drugi o biegunie ujemnym i należy je tak łączyć, aby łączyć z Pręty bambusowe powinny mieć średnicę 5 mm.

Read More

Wahadło z pamięcią

Wykonane jest z drewna z wmontowanym wewnątrz „akumulator- kiem”, spełniającym rolę nadajnika i odbiornika. Może być używane do wszelkich prac radiestezyjnych najbardziej przydatne jest w pracy ze „świadkiem”.

Read More

Oddziaływanie magnetyzmu ziemskiego

Jeśli przyprostokątną ekierki odchylimy na prawo lub lewo, wówczas otrzymamy kąty rozwarte lub ostre od 0″ do 180”. Zmieniają się wówczas ich drgania, dając energię całego zakresu widma widzialnego i niewidzialnego.

Read More

Piramida przeznaczona do leczenia – ciąg dalszy

W czasie zabiegów leczących piramida powinna być ukierunkowana według N-S. Osobnik pod nią, z twarzą skierowaną na W, musi siedzieć na poduszce lub w pozycji jogi z głową w linii pionowej i do wysokości 1/3 od szczytu, zatem na przełomie stref energetycznych + i 0. Przy tym należy unikać trzymania głowy bezpośrednio pod szczytem.

Read More

PRAKTYKOWANIE SPIRALAMI – DALSZY OPIS

Warto nadmienić, że częstotliwość wzbudzana przez jedną spiralę jest bliska fioletu, a dwie spirale emanują 10Ifi Hz. Ksiądz Horecki w swej pracy używał różdżki własnej produkcji z drutu, którą przesuwał wzdłuż badanej osoby, stwierdzając brak schorzenia lub jego istnienie. „Jest to diagnostyka ogólna – powiedział – gdyż różdżka nie klasyfikuje stanu organów, lecz jedynie wskazuje chore miejsce.” Stwierdził także, że może mentalnie za pomocą wahadła wskazać chory organ. By to uczynić, najpierw sprawdzał swe predyspozycje w danej chwili. Krążenie wahadła w prawo potwierdzało jego sprawność, lewostronne sygnalizowało jej brak.

Read More