Memmet i jego doświadczenia

Często przeprowadzał badania na odległość, stosując teleradieste- zję. Zdarzyło się tak, że w Kolumbii, w Popayan, miejscowy zakon nie miał wody i przeor napisał do ks. Mermeta błagalny list: „Mam 650 wychowanków, a z braku wody będziemy musieli zamknąć internat… uratuj nas od tak okropnej perspektywy.” Na żądanie przysłał plan osiedla, dzisiaj dużego miasta. Ksiądz Mermet odpisał: „Nie ma wielu podziemnych źródeł w waszej posiadłości. Jest tylko jedno. Jeśli wasz plan jest zrobiony w odpowiedniej skali, powinniście zacząć kopać dokładnie w miejscu, które wskazałem krzyżykiem, czerwonym atramentem. Należy kopać do głębokości 28 metrów i w ten sposób znajdziecie wodę, której tak potrzebujecie.” W odpowiedzi przyszło następne pismo: „Z wielką przyjemnością informuję, że wodę znaleziono w miejscu wskazanym na planie, na głębokości 28 metrów, dokładnie jak przewidziano. Wody tej w posiadłości naszego zakonu w Popayan szukałem od pięciu lat! Hermano Anaclet – Przeor. 10 sierpnia 1917 roku,”

Ksiądz Menmet wiązał swe doświadczenia i badania z teorią francuskiego profesora polskiego pochodzenia dr. Jerzego Lachowskiego, fizyka zmarłego w 1947 roku. Lachowski w publikacji Sektor Życia – promienie kosmiczne i radiacja żywych organizmów pisał: „Klasyczna fizyka uczy, że np. mamy 2 atomy w cząsteczce wodoru, 26 w cząsteczce żelaza, 47 w cząsteczce srebra, 82 w ołowiu itd. Lecz gęstość materii nie jest związana z liczbą atomów w cząsteczce ani z liczbą elektronów, neutronów, protonów' lub innych elementów składających się na atom. lecz jest zależna od charakteru przestrzeni międzycząsteczkowej. różnej dla różnej materii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>