PROMIENIOWANIE SZKODLIWE CZĘŚĆ 2

Poza szkodliwym promieniowaniem cieków wodnych występują specjalne zagrożenia z cieków wód zarażonych, szamb, zbiorników nieczystości w postaci starych studzien, zasypanych cystern, składowisk odpadów przemysłowych. Dalej pokłady minerałów: ołowiu, rtęci, pogrzebane tnipy, domy zarażone chorymi na raka, meble i przedmioty osób zakaźnie chorych, wreszcie promieniowanie zieleni ujemnej, wysyłane przez posążki egipskie i ludów starożytnych uprawiających krwawy rytuał (Meksyk) oraz figury z Wyspy Wielkanocnej.

Przez dezynfekcję lub oddalenie można usunąć szkodliwe działanie przedmiotów' będących na powierzchni ziemi, na przykład mebli i statuetek. Natomiast większy problem stwarzają przedmioty zalegające w ziemi. W tym przypadku jest pomocne wahadło wskazujące ruchami negatywnymi ich szkodliwe działanie.

Woda w głębi ziemi płynie ruchem wirowym, obrotowym, w ziemskim poiu magnetycznym i wytwarza promieniowanie. Jest ona jak gdyby naturalnym generatorem energii – jak ją nazwa! prof. Rad- wanowski – geomagnetohydrodynamicznej z emisją fal tonowych, fotonowych, fal quasi-Alfena i wielu innych. Promienie te dążą pionowo, natomiast promieniowanie powoduje zaburzenia elektro- stazy w naszym organizmie, zaburzenia równowagi między promieniowaniem elektrycznym i magnetycznym powoduje także obniżenie napięcia bioprądów. To tak zwane biopole ma ustaloną długość fal i własne napięcie.

Woda stojąca w płytkich warstwach ziemi nie promieniuje szkodliwie dopiero na głębokości 400 m. będąc pod dużym ciśnieniem, wydziela promieniowanie negatywne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>