Piramida przeznaczona do leczenia – ciąg dalszy

W czasie zabiegów leczących piramida powinna być ukierunkowana według N-S. Osobnik pod nią, z twarzą skierowaną na W, musi siedzieć na poduszce lub w pozycji jogi z głową w linii pionowej i do wysokości 1/3 od szczytu, zatem na przełomie stref energetycznych + i 0. Przy tym należy unikać trzymania głowy bezpośrednio pod szczytem.

Prawe ramię siedzącego znajduje się po stronie N, lewe po S. W czasie zabiegu pacjent nie może mieć na sobie przedmiotów metalowych, natomiast winien mieć oczy zamknięte, kolana zwarte, umysł ..wyłączony”.

Dla celów leczniczych można w piramidzie energetyzować wodę. Energia kosmiczna działa na wodę uczyszczająco, bakteriobójczo. Taka woda leczy rany, stłuczenia, nadaje się do płukania gardła, pita na czczo w małej ilości działa profilaktycznie, a przy myciu rano twarzy – od- mładzająco. Nie należy bandażować ran nacieranych taką wodą.

Czas energetyzowania wody zależy od wysokości piramidy. Dla wysokości 180 cm wynosi 72 godziny, dla piramidy wysokości 80 cm – 16 godzin, a dla wysokości 45 cm – 12 do 14 godzin.

Energetyzowanie wody przeprowadza się następująco. Piramidę ustawia się w kierunku N-S. Wodę pitną wlewa się do płaskiego naczynia szklanego lub porcelanowego, nakrywa czystą szmatką i umieszcza pod piramidą (rys. 19). W czasie ładowania wody w pomieszczeniu muszą być wyłączone wszystkie urządzenia elektryczne, łącznie ze światłem. Woda zachowuje nabytą energię w czasie trzech miesięcy, z tym że butelki do jej przechowywania powinny być wysterylizowane.

Piramida ustawiona dokładnie, na kierunku północ-południe jest naładowana po 30 minutach. Po każdym użyciu należy ją rozładować kładąc na boczną ścianę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>