Oddziaływanie magnetyzmu ziemskiego

Jeśli przyprostokątną ekierki odchylimy na prawo lub lewo, wówczas otrzymamy kąty rozwarte lub ostre od 0″ do 180”. Zmieniają się wówczas ich drgania, dając energię całego zakresu widma widzialnego i niewidzialnego.

Oddziaływanie magnetyzmu ziemskiego jest różne i zależy od występujących form: liniowych, płaskich czy objętościowych. Dzięki swym kształtom odbierają daną energię, a nasycone promieniują. Dotyczy to również promieniowania ziemskiego zawierającego fale kształtu.

Fale wysyłane przez kształty symetryczne są korzystne, podczas gdy przy wielokątach nieregularnych promieniują szkodliwie. Spirala prawoskrętna jest korzystna, przy czym koło jako figura harmonijna przewyższa inne kształty swoim wpływem wreszcie kula wykazuje najsilniejsze promieniowanie kształtu, dominując nad wszystkimi formami płaskimi. Teoretycznie kulę można traktować jako zbiór kól o wspólnym środku, który ma bardzo dużą energię magnetyczną dośrodkową, a promieniowanie odśrodkowe przewyższające emana- cję wszystkich wielokątów. Półkula, mająca częściowo właściwości kuli, promieniuje głównie z punktu centralnego strony płaskiej, zbiór półkul zaś tworzy ogniwo o zwiększonej energii magnetycznej w jego punkcie centralnym. Liczba i rodzaj elementów ogniwa decyduje o natężeniu promieniowania kształtu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>