Wahadło z pamięcią

Wykonane jest z drewna z wmontowanym wewnątrz „akumulator- kiem”, spełniającym rolę nadajnika i odbiornika. Może być używane do wszelkich prac radiestezyjnych najbardziej przydatne jest w pracy ze „świadkiem”.

Poszukując wahadłem neutralnym lub metalowym używamy „świadka” bez względu na przyjętą formę badania (zwykłą lub mentalną) stosując wahadło z pamięcią wystarczy nasycić je promieniowaniem „świadka”, np. fotografii lub przedmiotu należnych do poszukiwanego. By to uzyskać, wahadło trzyma się tak długo nad ..świadkiem”, aż przestanie krążyć, co dowodzi pełnego nasycenia koniecznymi drganiami. Wahadło również ma możność wykrycia drgań pozostawionych na danym przedmiocie przez kilka osób oraz ustalenia ich kolejności, to znaczy wskazuje, w jakiej kolejności określone osoby trzymały badany przedmiot lub go dotykały. Po ukończeniu ćwiczeń wahadło rozładowuje się zwykłym sposobem.

Do zespołu tzw. wahadeł egipskich wchodzą: Karnak, Ozyrys, Izis. Karnak oraz Izis należą do radiestezyjno-leczniczych, mają własny rodzaj promieniowania, nie wymagają rozładowania, czyli pozbycia się promieniowania śladu, i bywają również używane do teleradiestezji.

Karnak i W badaniach biometrycznych wykrywa indywidualną falę astralną i promieniowanie podstawowe każdej jednostki, a podczas pracy ze ..świadkiem” wykazuje wielką dokładność w odpowiedziach (rys. 9).

Detektor ten jest dokładną repliką wahadła z piaskowca znalezionego w sarkofagu w Dolinie Królów, co może świadczyć, że egipscy faraonowie znali i praktykowali radiestezję.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>