Wahadło z pamięcią – ciąg dalszy

Replikę Karnaku wykonano z drewna żelaznego z wkładem z ołowianego pręta ma ona masę 20 gramów. Drewno żelazne jest odporne na wilgoć, nie zmienia objętości ani kształtu, zatem masy, ponadto nie ulega wpływom wody morskiej.

Tak wykonany Karnak nie wysyła fal ołowiu, ponieważ są one zniesione przez promieniowanie kształtu, a obecność ołowiu powoduje, że wahadło jest bardzo czułe na wszystkie metale. Na skutek złożonego kształtu Karnak jest wrażliwy Rys. 9. Karnak na wszystkie pierwiastki tablicy Mendelejewa.

Wahadło emanuje ze strony północnej Z-, z południa Z+, ze wschodniej Cz. a z zachodniej F, przy tym bez specjalnego nastawienia reaguje na promieniowanie radioaktywne z ziemi i powietrza.

W badaniach biometrycznych Kamak wykrywa podstawowe drgania każdej jednostki zarówno na danym obiekcie, jak i na jego „świadku”. Jeśli pozwolimy wahadłu krążyć swobodnie, wówczas nadaje falę nośną Z- umożliwiającą przez impregnację ładowanie różnych przedmiotów falami związków metali, chemikalii oraz falami myśli. Można je zatem ładować kolorem wyrażonym mentalnie lub trzymanym w ręku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>