TECHNIKA POSZUKIWANIA NA PLANIE

Sposób pierwszy (rys. 23). Kładę na stole plan lub mapę zorientowaną za pomocą kompasu na N. W lewej ręce trzymam „świadka” oraz ostro zakończony drewniany pręt jako antenę, który kieruję w górny lewy kąt mapy. Anteną może być również palec wskazujący lewej ręki.

W prawej ręce trzymam wahadło wprowadzone w wymuszone oscylacje i przesuwam je wzdłuż obwodu mapy. Jeśli obiekt poszukiwany znajduje się w terenie korespondującym z mapą lub planem, wówczas wahadło, zgodnie z przyjętą konwencją, przejdzie z oscylacji w krążenie. To wskazuje, że poszukiwane ciało znajduje się na linii łączącej koniec mojej anteny z punktem krążenia wahadła. Ołówkiem kreślę na mapie linię łączącą te dwa punkty.

Przenoszę teraz lewą rękę do lewego dolnego narożnika i przeprowadzam poprzedni manewr. Otrzymuję drugą linię, która przecina się z pierwszą w pewnym punkcie. Jest to miejsce, gdzie powinien znajdować się szukany obiekt.

W celu skontrolowania badania można dodatkowo zmienić położenie lewej ręki, otrzymując następne linie. Wszystkie one powinny przeciąć się w tym samym miejscu.

Z kolei końcem anteny dotykam punktu skrzyżowania linii i przyjętą w radiestezji metodą otrzymuję dalsze dane: głębokość, wydajność itp. Sposób drugi. Jak w postępowaniu pierwszym kładę na stole plan lub mapę. W rogu planu umieszczam ..świadka” w postaci cząstki poszukiwanej materii lub przedmiotu mającego jej impregnację. Przyjmuję odpowiednią konwencję mentalną. Wahadło wprowadzam w wymuszone krążenie nad ..świadkiem” celem nawiązania kontaktu. Następnie wahadłem, wprowadzonym w oscylacje równoległe do „świadka”, okrążam jego i plan. W pewnym momencie oscylacje zmienią kierunek. Wówczas zatrzymam przenoszenie wahadła i poczekam, aż przyjmie ono jakiś konkretny kierunek od „świadka” do pewnej części planu. Zaznaczam miejsce, w którym nastąpiła zmiana w ruchu wahadła. Z kolei bardzo wolno przesuwam rękę z wahadłem w wyznaczonym kierunku do punktu nowej reakcji wahadła do chwili, gdy nagłe krążenie wskaże, że nie jestem na drodze promienia „świadka”, lecz nad punktem umiejscowienia poszukiwanego obiektu. W celu dokonania kontroli badania przeniosę „świadka” w inny kąt planu i powtórzę uprzednie postępowanie, które doprowadzi mnie w to samo miejsce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>