Badanie wahadłem uniwersalnym

Za pomocą magnesu lub przedmiotu niemagnetycznego w kształcie podkowy można wysyłać promieniowanie o częstotliwościach różnych kolorów. W tym celu pomiędzy końcami podkowy umieszcza się żądany kolor lub metal, którego promieniowanie chce się wykorzystać. Jest ono wysyłane w kierunku „świadka” za pośrednictwem grotu strzałki wykonanej z dowolnego materiału i umieszczonej w środku końców magnesu. Ponieważ występujące tu promieniowanie jest małej mocy, za pośrednictwem omawianego urządzenia można naświetlać dostatecznie długo.

Znane już nam piramidy i półkule emanują promieniowanie, a do uzyskania wiązki zieleni ujemnej Z- używa się zestawu czterech piramid lub półkul ustawionych jedna nad drugą w pewnej odległości od „świadka”. Dystans ten nie może być większy niż wysokość każdego z elementów tworzących zestaw (zwany również baterią). Podkreśla się, że w baterii nie wolno przekroczyć liczby czterech elementów, ponieważ ich nadmiar może szkodzić pacjentowi.

Stałe zainteresowanie nie tylko archeologów, lecz również radiestetów budzi starożytny i współczesny Egipt. W górnych warstwach niektórych wydm Egiptu północnego odkryto piasek, którego ziarenka oglądane pod mikroskopem przedstawiają prawie idealne kulki.

Podczas badań wahadłem uniwersalnym okazało się, że piasek ten wysyła wszystkie kolory widma, a przetrzymany w laboratorium fizycznym wpływa negatywnie na znajdujące się tam przyrządy. Aparatura rezonuje z promieniowaniem tego piasku. Zauważono, że szczypta tego piasku noszona w kieszeni po pewnym czasie powodowała różne niedomagania, jak ból głowy, zaburzenia sercowe itp. Wynikało to z faktu, że piasek ten promieniując jednocześnie wszystkimi długościami fal zakłócał normalne promieniowanie komórek organizmu. Noszenie tego piasku przy sobie mogłoby spowodować powstanie chorób dotąd nieznanych, pochodzących z zakłóceń drgań komórkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>