OKREŚLENIE POZNAWANYCH OSÓB

Gdy mam zamiar wejść w ścisły kontakt z mało mi znanym człowiekiem, staram się zdobyć jego „świadka” – przedmiot do niego należący, fotografię, pismo itp. Następnie na oddzielnych kartkach papieru przygotowuję interesujące mnie pytania np.: Czy

X jest uczciwy? Czy można mu zaufać? Czy dobry jest interes, który mi proponuje? Teraz na każdą z tych kartek kolejno kładę ..świadka” badanej osoby i ten zestaw umieszczam na lewej dioni. nad którą trzymam wahadło zawieszone w prawej dłoni. Odpowie ono twierdząco krążeniem w prawo, a przecząco krążeniem w lewo lub oscylacją negatywną.

Opisane badanie można wykonać w nieco inny sposób. Lewą ręką dotykam „świadka” badanej osoby, a prawą z wahadłem trzymam kolejno nad kartkami z pytaniami. Skupiam się. Przy odpowiedzi pozytywnej wahadło krąży w prawo, przy negatywnej oscyluje.

Teraz ćwiczenie z kolejnymi pytaniami. Czy dwie osoby żywią do siebie wzajemną sympatię? Każda z. nich napisze dowolną treść na oddzielnej kartce papieru, które kładzie się na stole blisko siebie, a ja wahadło trzymane w prawej ręce zawieszam nad tymi kartkami. Oscylacje wahadła dzielące obie kartki świadczą o braku sympatii, natomiast krążenie obejmujące obydwa napisy oznacza wzajemną sympatię badanych osób.

Według radiestetów Laoffleuru Dolachaux i René Lacroix można przy użyciu wahadła określić charakter piszącego. Oscylacje pionowe wahadła do linii pisma dowodzą, że piszący ma charakter altruistyczny, szlachetny. Im dłuższe będą oscylacje, tym badany ma większe zalety umysłu i ducha. Oscylacje wzdłuż pisma dowodzą, że piszący ma uczciwe sumienie, lecz ubogie i ograniczone idee. Krążenie wahadła w prawo wskazuje, że osobnik jest kłamliwy i złośliwy. Jeśli wahadło krąży w lewo. można się spodziewać, że piszący jest skłonny do kłamstwa nieświadomego, nawykowego, lecz nie złośliwego. Ruch wahadła zmieniający się w elipsę dowodzi, że piszący ma idee niejasne.

Niektórzy radiesteci radzą w tych badaniach używać wahadeł: dla mężczyzn zwykłego, dla kobiet lekkiego, koloru błękitnego, indygo lub fioletowego. Uważam, że masa, kolor i kształt narzędzia nie odgrywa istotnej roli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>