LECZENIE

Ciało zdrowego człowieka odbiera, wśród wielu promieniować, również fale niezgodne z jego naturą, które absorbuje względnie przetwarza. Jeśli występuje zachwianie równowagi organizmu, drgania niezgodne, szkodliwe, zwiększają nasilenie choroby. Osoba młoda i o dużej żywotności może pozwolić sobie na pewne błędy bez złych skutków, lecz z wiekiem energia wyczerpuje się i każde odejście od normy powoduje zakłócenia w pracy organizmu. Zatem osoby starsze oraz młode o wrażliwym zdrowiu powinny uprawiać radiestezję, jeśli mają uzdolnienia.

Lek powinien pozostawać w pełnej harmonii z naturą chorego i wydzielać promieniowanie zdolne zwalczyć chorobę. Choroba, jak wszystko, ma swój promień, w tym wypadku promień szkodliwy, który można odkryć za pomocą wahadła. Wchodząc w kontakt z żywą komórką promień ów działa negatywnie zakłócając jej wibrację. Zatem choroba odznacza się brakiem równowagi.

Drgania obce naturze danego ciała zmieniają normalny rytm wibracji jego komórek, leczenie zaś polega na znalezieniu nowego punktu równowagi między drganiami tego ciała i drganiami odbieranymi przez nie z zewnątrz.

Komórka zdrowa promieniuje normalnie i wówczas wahadło, zgodnie z konwencją, krąży w prawo, a fala jego promieniowania będzie zgodna z falą emitowaną przez komórkę, W razie choroby emanacja komórkowa zostaje zakłócona, a brak rezonansu z jej drganiami wahadło zasygnalizuje ruchami lewostronnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>