Określenie swojego koloru indywidualnego

Chcąc sprawdzić rękę, którą mam pracować podczas badań radiestezyjnych, na stole kładę magnes, a na przedłużeniu końca jego bieguna dodatniego w prawym ręku trzymam wahadło. Gdy zacznie krążyć w prawo, wówczas umieszczam je przed końcami palców lewej ręki. Jeśli zmieni kierunek krążenia, to dowodzi, że jestem leworęczny. Teraz ktoś trzyma wahadło w lewej ręce przed dodatnim końcem magnesu, następnie przed końcami palców prawej ręki. W tych wypadkach krążenie wahadła w prawo wskazuje, że badany musi pracować prawą ręką.

Człowiek, zwierzę, roślina lub obiekt nieożywiony wysyła falę główną będącą wypadkową różnych jego wibracji i wyraża jego indywidualność. Chcąc na przykład ustalić chorobę jakiejś osoby, trzeba zacząć od określenia swojej oraz badanego fali głównej, czyli koloru indywidualnego, co czynimy przy pomocy wahadła neutralnego względnie uniwersalnego.

By określić swój kolor indywidualny, siadam twarzą na północ w dobrze oświetlonym pokoju ewentualnie na dworze w słońcu. Następnie wyciągani lewą otwartą dłoń. a kilka centymetrów nad nią trzymam wahadło. Stosując wahadło neutralne reguluję jego zawieszenie aż do miejsca, przy którym zacznie ono krążyć w prawo. Wówczas próbkami kolorów określam wybraną barwę. Korzystając z WU odczytuję kolor, przy którym krąży ono w prawo. Celem kontroli wybranego koloru lewą dłoń obrócę w dół i wówczas krążenie wahadła powinno zmienić się w oscylacje wzdłuż dłoni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>