Wahadło uniwersalne – rozwinięcie

Południk elektryczny w półkuli górnej zawiera siedem drgań widma widzialnego: Cz, P, Ż, Z, N, I, F, podczas gdy na półkuli dolnej występuje pięć drgań kolorów niewidzialnych: Uf, B, Z-, C, Pcz.

Południk magnetyczny w półkuli górnej wykazuje siedem drgań: Z, N, I, F, Uf, B, Z-, z których tylko cztery są widzialne, w półkuli dolnej zaś pięć drgań kolorów: Ż, P, Cz, Pcz, C, w tym trzy widzialne.

Równik wahadła uniwersalnego Z – zielony N – niebieski (.błękit). I – indy go F – Fioletowy Uf – ultrafiolet B – biały Ż – żółty p – pomarańczowy Cz – czerwony Pez – podczerwień C – czarny -Z – zieleń ujemna

x.y.z.a.bx – mało poznane promieniowanie. Południk H, wahadła uniwersalnego Z – zielony N – niebieski (błękit). I – indygo F – fioletowy “Z – zieleń ujemna Cz – czerwony P – pomarańczowy. Ż – żółty

Z przytoczonych zestawień wynika, że dolna część południka elektrycznego zawiera wszystkie drgania kolorów widzialnych oraz zieleń negatywną Z-. usytuowaną po przeciwnej stronie względem zieleni dodatniej Z+.

Zieleń ujemna, czyli kolor szary S, o którym już wspomniano, znajduje się między bielą B i czernią C i powoduje, że wahadło neutralne poddane jego działaniu krąży w lewo. S jest promieniowaniem najkrótszym i najsilniejszym z dotychczas znanych jego energia jest tak wielka, że przenika przez grube ekrany ołowiane, zabezpieczające przed promieniami X.

Odkrycia zieleni ujemnej dokonano w 1934 r. Było to przedmiotem pracy dyplomowej popartej badaniami doświadczalnymi i teorią „rozkładu spektrum kuli”.

Cechą znamienną równika elektromagnetycznego jest to. że pracuje on całym zakresem widma składającym się z dwunastu emanacji (siedem widzialnych i pięć niewidzialnych). Na równiku również istnieje sześć promieniowań dokładnie nie ustalonych, występujących po trzy z każdej strony zieleni ujemnej. Oznaczone literami a, b, c znajdują się w odcinku Z – (S) – C, natomiast x, y, z w przedziale Z – (S) – B.

Równik i południki tworzą harmonijną całość i korespondują z rozłożeniem promieniowania kolorów.

Zawieszenie wahadła uniwersalnego ma trzy długości: najkrótsza dla promieniowań elektrycznych, średnia dla magnetycznych, najdłuższa dla równika. Urządzenie to jako odbiornik i nadajnik może idealnie służyć zarówno do poszukiwań w terenie, jak i do badań laboratoryjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>