PRAKTYKOWANIE SPIRALAMI

Ksiądz Horecki przeanalizował podobieństwa działania piramidy, stożka i spirali. Okazaio się, że spirala była sprawniejsza od piramidy, przy czym wytwarzanie spiral i manipulacja nimi były prostsze niż przy piramidach. Wystarczyło narysować spiralę, by uzyskać promieniowanie kształtu. Można było dowolnie kombinować ich liczbę, by powstały podobne skutki i zależności jak przy piramidach. Przy siedmiozwojowych spiralach kombinacja sześciu sztuk oraz ich wielokrotność emanuje promieniowanie szkodliwe dla człowieka.

Następnie nasz radiesteta zajął się spiralami o jedenastu zwojach i okazało się, że dla nich szkodliwą kombinację tworzyły cztery warstwy oraz ich wielokrotność.

Wróćmy do spiral o siedmiu zwojach. Każda ich kombinacja odgrywa rolę w zwalczaniu określonego rodzaju drobnoustrojów. Na przykład promieniowanie jednej spirali likwiduje rybonukleinowe wirusy. Dwie i trzy spirale spełniają rolę wzmacniaczy dla działania jednej. Siedem napromieniowtije płyny, dając im właściwości niszczenia czynnych pierwotniaków i riketsji. Kombinacja dziewięciu likwiduje wirusy dezoksyrybonukleinowe czynne, a zestawy od jedenastu do piętnastu zwalczają pasoż.yty czynne. Poza tym kombinacje od dwudziestu jeden do dwudziestu dziewięciu spiral stosuje się przeciwko nowotworom {z wyjątkiem szkodliwej dwudziesto- cztero warst wo wej).

W praktykowaniu spiralami należy najpierw ustalić ich zestaw właściwy przy danej infekcji, następnie określić liczbę napromieniowanych szklanek napojów przeznaczonych do wypicia w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca lub roku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>