WŁAŚCIWOŚCI PROMIENIOWANIA ZESPOŁU SPIRAL

Wypicie tak dużej ilości płynu leczącego jest uciążliwe, można jednak uzyskać ten sam skutek pijąc jedną szklankę płynu napromieniowanego jednocześnie wymaganymi kombinacjami spiral. Szklankę z napojem stawia się na jednym zestawie, przykrywa i okłada innymi kombinacjami spiral.

W pokoju ks. Horeckiego nad biblioteką wisiał duży napis o następującej treści: „Chcę skorzystać z leczenia, które odbywa się w kościele św. Rodziny w Zakopanem”. Wszystkim swym pacjentom gospodarz zalecał na odchodnym, by wypowiadali powyższe zdanie u siebie w domu przez kilka do kilkunastu miesięcy.

W 1992 roku odwiedziłem ks. Horeckiego i wówczas powiedział mi, że od 1990 roku leczy metodą wzbudzenia mentalnego, natomiast spiral o jedenastu zwojach i zestawie dziewiętnastu sztuk używa do odkażania żywności i napojów (rys. 22).

Aby uzyskać właściwe działanie, do koperty trzeba włożyć dziewiętnaście jedenastozwojowych spiral, kładąc je symetrycznie rysunkami do góry. tak by się pokrywały i nie przesuwały. Następnie przygotowany zestaw przykleja się na stale pod płytą kredensu lub stołu kuchennego, na które kładzie się świeżo nabyte produkty żywnościowe na 20 minut, przy czyni dłuższe napromieniowanie nie szkodzi produktom.

Jak podkreślił mój rozmówca: „Właściwości promieniowania zespołu dziewiętnastu spiral jedenastozwojowych otwierają duże możliwości uzyskania efektów' ekonomicznych i zdrowotnych w dziedzinie produkcji żywności, hodowli zwierzęcej, produkcji roślinnej”. Jako przykład podał doświadczenia przeprowadzone u producenta roślin inspektowych. Zamiast corocznej wymiany dość grubej warstwy ziemi szklarniowej zastosowano u niego podlewanie i spryskiwanie roślin wodą napromieniowaną spiralami i uzyskiwano doskonale wyniki. Ta sama. nie zmieniona ziemia spełniała korzystnie swą rolę przez następne trzy lata. dając zdrowy produkt roślinny. Ksiądz Horecki zmarł nagle w konfesjonale 16.08.1992 roku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>