Metoda cygańska

Data urodzenia człowieka – co zrozumiałe – jest sz.czególnie ważna, ponieważ liczby dnia urodzenia towarzyszą nam przez całe życie. Cyganie wybierają dzień, miesiąc i rok urodzenia jako podstawę prostego rachunku, otrzymując z tego szczególnie ważną liczbę dwucyfrową, którą powinien określić radiesteta. Pokażemy to na dwóch przykładach. Przykład pierwszy: data urodzenia 17.08.1896 dodajemy: 17

– 8

– 1896 razem: 1921

– Suma cyfr końcowej liczby wynosi: 1+9+2+1 = 13

– Przykład drugi: data urodzenia 01.09.1907 dodajemy: 1

– 9

– 1907 razem: 1917

Suma cyfr końcowej liczby wynosi: 1+9+1+7 = 18. Liczby wynikłe z sumy cyfr. w podanych przykładach wynoszące 13 i 18. są bardzo ważne i gdy wahadło zaliczy je do pozytywnych, powinny być dopisane do liczb szczęśliwych. Gdy chodzi o liczbę dotyczącą sukcesu lub korzyści w zawodzie, trzeba ją dołączyć w tabeli w rubryce przeznaczonej dla zawodu.

Nad każdą z liczb: dzień, miesiąc, rok urodzenia, przeprowadzamy oddzielne badanie. Przede wszystkim ważny jest dzień urodzenia. Jeśli przypada on między pierwszym a dwunastym dniem miesiąca, to zostaje zakwalifikowany z pomocą wspomnianych tablic liczbowych. Podobnie postępuje się z miesiącem urodzenia.

Jeśli dzień urodzenia przypada między trzynastym a trzydziestym pierwszym dniem miesiąca, to należy zarówno dzień, jak i miesiąc urodzenia przebadać wahadłem i wyniki wprowadzić do tabeli. Równie ważny rok urodzin trzeba zbadać wahadłem jako całą czterocyfrową liczbę, i to kilkakrotnie, w pewnych odstępach czasu, aż wyniki dokonanych badań dadzą identyczną odpowiedź.

TELERADIESTEZJA – Teleradiestezja, czyli wykrywanie na odległość, jest to możność poszukiwania osób lub przeszukiwania terenów' bardzo odległych od radiestety przy użyciu wahadła, gdy ma się do pomocy fotografię danej osoby, ewentualnie jej ..świadka”, ..świadka” poszukiwanych obiektów oraz plan lub mapę interesującej nas okolicy. Wymienione przedmioty mają za zadanie ułatwić kontakt między radiestetą a poszukiwaną osobą lub terenem.

Metodą teleradiestezyjną można ustalić drogę poruszania się jakiejś osoby, której ..świadkiem” może być zwykła notatka lub podpis na karcie hotelowej. Zatem konieczny jest „świadek”, natomiast wykorzystane wahadło powinno być lekkie, koniczne lub ostro zakończone celem dokładnego wyznaczenia punktów na mapie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>