ZNALEŹĆ SZCZĘŚLIWE LICZBY

Radiesteta może poznać liczby dla niego ..odpowiednie” i ..nieodpowiednie”. Każdy człowiek ma pewne liczby szczęśliwe. Jednak na skutek dużej kombinacji rozlicznych możliwości jest prawie nieosiągalne ustalenie przy pomocy wahadła numeru losu, który wygrywa. Mimo to jest interesujące poznać pomyślne i niepomyślne liczby, co pozwala zaobserwować, w jakiej mierze wahadło „ma rację”.

Badanie liczb od 1 do 12. Na jednej kartce papieru piszę liczby od 1 do 6. na drugiej od 7 do 12. Liczby bada się pojedynczo przy pozostałych zasłoniętych białym papierem. Wahadło zawieszone nad daną liczbą może zachowywać się w różny sposób. Krąży w prawo lub w lewo, wykonuje prawą lub lewą elipsę, oscyluje podłużnie lub poprzecznie. Niekiedy pozostaje w bezruchu.

Zachowanie się wahadła ma następujące znaczenie: bezruch – liczba nie ma znaczenia dla radiestety, oscylacje poprzeczne – liczba niekorzystna do podejmowania nowych zamierzeń, oscylacje podłużne – liczba przynosi sukcesy w pracy zawodowej, sprzyja ważnym okolicznościom odnoszącym się do codziennej pracy, krążenie w prawo – liczba szczęśliwa, wyraża korzyści materialne, im szersze krążenie, tym większe korzyści, krążenie w lewo – liczba dobra dla spraw miłosnych, małżeństwa i współpartnerstwa, elipsa w prawo – szczęście z ludźmi, dia których ta liczba jest szczęśliwa, elipsa w lewo – nieprzyjemności z ludźmi, dla których liczba ta jest szczęśliwa, gwiazda, stale zmieniające się mchy wahadła – liczba dobra do uzyskania sukcesów ideowych.

Chcąc poznać liczby, które mogą nam przynieść korzyść materialną, wybieramy te, nad którymi wahadło krąży w prawo. Podłużne oscylacje wskazują liczby pomyślne w pracy zawodowej.

Zaleca się radiestetom, by wykonali odpowiednią tabelkę i notowali przy każdej liczbie zachowanie się wahadła. Na tej podstawie będą mogli wybrać liczby korzystne i niekorzystne w określonych dziedzinach życia codziennego, przy czym będzie można się zastanowić, czy ostatnio wykazane liczby „szczęśliwe” odegrały w naszym życiu jakąś ważną rolę. Przed ich oceną należy co najmniej przez trzy dni sprawdzić, czy przy następnych próbach rezultaty z wahadłem były jednakowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>