Diagnoza teleradiestezyjna

W badaniu na odległość, czyli w diagnozie teleradiestezyjnej, używam atlasu anatomicznego ciała ludzkiego oraz „świadka” badanej osoby. Atlas anatomiczny kładę na stole na osi N-S, głową skierowaną na północ. W prawej ręce trzymam wahadło zawieszone na kolorze osoby badanej, a w lewej ..świadka” i antenę w postaci zaostrzonego pręta, ołówka, szydełka. Antenę wolno prowadzę po atlasie, przechodząc od jednego organu do drugiego. Nad organem zdrowym wahadło krąży w prawo, a nad chorym krąży w lewo lub oscyluje. W przypadku niejasności przeprowadzony wynik trzeba skontrolować prześwietleniem.

W teleradiestezji medycznej bardzo przydatna jest wyżej opisana tarcza dr. Marty. Mając „świadka” chorej osoby można z dokładnością co do dnia, a nawet co do godziny obserwować rozwój lub likwidację choroby i wykonać odpowiedni diagram. Lekarz opiekujący się chorym, a mający jego „świadka”, może u siebie w domu ocenić stan zdrowia swego pacjenta na odległość.

Kolejna metoda, która może posłużyć nie tylko do diagnozy ogólnej, lecz również do kontroli innych metod, to stosowanie tarczy znanej pod nazwą człowiek astronomiczny, opracowanej przez radiestetę S. Glahne (rys. 34).

Tarczę usytuowaną na północ według osi N-S kładę na stole. Wahadło, trzymane w prawej ręce nad jej środkiem, zaczyna krążyć. Lewą ręką ujmuję rękę osoby badanej lub trzymam jej „świadka”. Po chwili wahadło zmieni krążenie w oscylacje, ukierunkowane w sektor tarczy mieszczący chorobę danej osoby. Jeśli badana osoba jest zdrowa, wahadło pozostaje nieruchome. W przypadku wystąpienia kilku chorób badanie należy powtórzyć tyle razy, ile razy nastąpiła kilkusekundowa przerwa po ruchach wahadła.

Radiesteci Blanca Zileri de Vicenza oraz inż. P. Zampa opracowali inną tarczę wskazującą choroby (rys. 35). Używa się jej tak samo jak tarczy poprzedniej. Lewą ręką dotykam badanej osoby lub jej „świadka”, a wahadło trzymane w prawej ręce oscylacjami wskaże sektor z kilku chorobami. Wypisuję je na kartkach papieru i badam oddzielnie. Krążenie wahadła w prawo wskaże szukaną chorobę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>