KATOMIERZ RADIESTEZYJNY

Jeżeli zaginięcie nastąpiło przed wielu miesiącami, np. żołnierza, który zginął w czasie wojny i został przeniesiony w miejsce nieznane, a więc nie można ustalić miejsca, gdzie przebywał ostatnio, wówczas badanie ma dwa etapy:

A – określenie na kątomierzu radiestezyjnym stanu zaginionego: Czy żyje? Czy umarł? Czy jest chory? Czy jest ranny?

B – poszukiwanie miejsca, gdzie się znajduje, za pomocą mapy ukierunkowanej na N, podobnie jak postępowałem w sposobie drugim.

Używany w badaniach kątomierz radiestezyjny opracowany przez radiestetę L. Chouteau stanowi tarczę w kształcie koła dzielonego na 360° z zaznaczeniem kierunków: N, S, E, W oraz współśrodkowego małego koła służącego dla badanego ciała lub „świadka”. Korzysta się z niego w następujący sposób. Przy użyciu kompasu kieruję dokładnie na północ promień kąta 360°. W środku małego koła umieszczam badany przedmiot lub „świadka” i nastawiam się mentalnie na wyczucie wyłącznie jego promieniowania. Przyjmuję konwencję, że moje wahadło przesuwane wzdłuż obwodu koła kątomierza i oscylujące prostopadle do jego promieni zmieni swój kierunek, skoro przetnie się z Promieniem Podstawowym badanego ciała. Wzdłuż obwodu kątomierza można również prowadzić zaostrzony patyk lub ołówek trzymany w lewej ręce jako antenę. Wówczas przyjmuję konwencję, że wahadło, zawieszone w prawej ręce nad badanym ciałem i oscylujące, przejdzie w krążenie w chwili, gdy ostrze anteny napotka poszukiwany Promień Podstawowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>