Radiestezyjne określenie płci płodu

– 1. Mam dwoje „świadków”, ciężarną kobietę i mężczyznę, chcę sprawdzić płeć płodu. W tym celu w prawej ręce trzymam wahadło, a lewą lekko przesuwam po ciele kobiety. Jeśli krążenie będzie zgodne z ruchem lewej ręki, wówczas urodzi się dziewczynka. Jeśli wystąpi niezgodność krążenia, wówczas przywołuje się „świadka” męskiego, przed którym zawieszam wahadło, a palce lewej ręki kieruję w stronę podbrzusza ciężarnej na odległość 10 cm od niego. Krążenie dodatnie wskazuje na piód pici męskiej.

– 2. Kładę na stole magnes lub kompas, w którym ustalam bieguny N i S. Lewą rękę lekko opieram na brzuchu badanej kobiety i zawieszam wahadło kolejno nad biegunem N i S. Wahadło krążąc nad biegunem N wskazuje na płód męski, natomiast nad S – płód żeński.

– 3. Określam polamość dodatnią lub ujemną przyszłej matki, która następnie zajmuje pozycję na osi N-S plecami do północy. Staję przed badaną i lewą rękę wyciągam w jej kierunku, natomiast w prawej trzymam wahadło. Gdy zacznie krążyć, to płód jest męski, jeśli oscyluje – żeński.

W przypadku przypuszczalnej ciężarności wielopłodowej postępuję następująco. Po ustaleniu polamości matki wahadło wskaże płód silniejszy, następnie zatrzyma się i po chwili wskaże polamość drugiego dziecka, po kolejnej przerwie trzeciego.

Opisanych czynności nie wolno wykonywać przed upływem siódmego miesiąca ciąży. Gdy kobieta ciężarna jest chora, badanie należy odłożyć na inny czas. Według niektórych radiestetów sprawdzanie płodu można również przeprowadzać na fotografii kobiety ciężarnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>