CZŁOWIEK I JEGO CECHY

Bardzo istotna we współżyciu pary ludzi jest ich biegunowość (polaryzacja). Jeśli kobieta i mężczyzna mają jednakową biegunowość po tej samej stronie ciała, wówczas ich związek nie układa się poprawnie, natomiast przy przeciwnych znakach promieniowania współżycie tej pary przebiega pozytywnie.

Na przytoczoną okoliczność można przeprowadzić następujące ćwiczenie. Jedna z dwóch sprawdzanych osób trzyma zawieszone na swym kolorze wahadło przed sobą. następnie przed swą lewą stroną na wysokości serca, wreszcie po stronie prawego boku. Gdy wahadło zacznie krążyć, wówczas przenosi je przed prawy, a następnie przed lewy bok drugiej osoby. Przy jednakowej biegunowości u obydwu osób ruchy wahadła wskażą odpychanie. Podobne badanie można wykonać nad fotografiami obydwu osób.

Radiesteta-myśliwy posiłkując się wahadłem potrafi odnaleźć legowisko większego zwierzęcia, którego poszukuje. W wielu jednak przypadkach zwierzę, na krótko przed przybyciem myśliwego, odbierze jego promieniowanie i opuści legowisko.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>