Promieniowanie cieków wodnych

Promieniowanie cieków wodnych często składa się z kilku kolorów mniej lub bardziej intensywnych. Aktywność danego koloru badamy stopniem nasycenia wahadła, wyrażonym liczbą i wielkością jego krążeń.

Niekiedy ludzie utożsamiają promieniowanie cieków z ujęciem wodnym. Nie zawsze tak bywa. W większości wypadków ciek wodny nie jest dużą żyłą wodonośną. Często prezentuje bardzo małą wydajność, lecz ze względu na warunki, w jakich płynie, i składniki, które ze sobą niesie, oraz kąt tworzony z innymi ciekami, stwarza duże zagrożenie.

W zależności od częstotliwości drgań cieku promieniowanie jego może spowodować zakłócenia snu. systemu nerwowego, układu krążenia, ogólnego zaburzenia pracy wielu organów. Może sprzyjać powstaniu takich chorób, jak: astma, zawały, nowotwory, reumatyzm, choroby układu moczo-płciowego. umysłowe i wiełe innych. Jest to o tyle groźne, że przypadłość ujawnia się w czasie od dwu do piętnastu lat. Dlatego istotne jest badanie radiestezyjne, które może sygnalizować zagrożenie w okresie początkowym choroby.

Ludzie przezorni przed rozpoczęciem budowy domu dokonują radiestezyjnego badania terenu, które pomaga we właściwym, zdrowym usytuowaniu budynku. Warto nadmienić, że ludzie z kolorem własnym czerwonym

– 0 długości fali 0,00074 cm potrafią samorzutnie bronić się przed promieniowaniem. Nie wszystko w przyrodzie stroni od miejsc napromieniowanych. Pies ucieka z takiego miejsca, które lubią koty, osy, pszczoły, a unikają bociany i jaskółki. Konie i krowy zachowują się tam niespokojnie i mogą mieć zmierzwioną sierść.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>